cz

Veřejné zakázky v kostce

Problematika veřejných zakázek je velkým tématem pro téměř každého zadavatele a způsobuje nejednu vrásku na čele všem kompetentním osobám. Příčiny lze spatřovat v sílící konkurenci dodavatelů, kteří v mnohých případech využívají svých možností a napadají některé vypsané veřejné zakázky, a to v mnoha ohledech. 

Další příčinou je pak legislativní změna, která v mnohém upravila zákon o zadávání veřejných zakázek, občas snad i k lepšímu. Pravdou však zůstává, že nejasnost výkladů některých statí zákona o veřejných zakázkách a kreativní přístup jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů vedou do značné míry k rozdílným výkladům tohoto zákona, což se bohužel často promítá i ve výsledné praxi.

Naši klienti z řad veřejných institucí, státních firem a obecně společnosti patřící do segmentu veřejných organizací, se na nás často obraceli s prosbou o pomoc při přípravě veřejné zakázky. Abychom jim v této oblasti nabídli pomocnou ruku, navázali jsme spolupráci se společností ZAFIN group s.r.o., která nabízí řešení veřejných zakázek na klíč. ZAFIN nabízí své služby v této oblasti již skoro deset let a je tak etablovanou součástí portfolia služeb, které nabízíme všem našim klientům.

V případě, že klient nemá potřebné pracovní síly k realizaci zadávacího řízení nebo nemá potřebné zkušenosti, které zadávací řízení vyžaduje, je tato služba určena přímo pro něj. Za klienta tak přebíráme veškerou přípravu, realizaci a v neposlední řadě také vyhodnocení veřejné zakázky.

Náš tým zahrnuje externí právní poradce i odborníky na specificky zaměřené zakázky, kteří pomohou nejen s výběrovým řízením firmě, ale i veřejnému zadavateli realizující veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či zakázku řídící se evropskými směrnicemi, protože je např. financována z evropských fondů.

 

Výčet poskytovaných činností:

 • Navržení druhu a režimu ZŘ
 • Zpracování harmonogramu
 • Vytvoření a odeslání výzvy[JT4] 
 • Vytvoření zadávací dokumentace
 • Vedení veškeré dokumentace
 • Zpracování ZŘ elektronicky
 • Hodnocení nabídek formou E-aukce
 • Zpracování obchodních podmínek
 • Evidence veškerých úkonů v ZŘ
 • Organizační zajištění ZŘ
 • Organizační zajištění komise
 • Účast na jednáních komise
 • Příprava hodnotících dokumentů
 • Vytvoření zprávy o E-aukci
 • Vytvoření podkladů pro zadavatele
 • Zajištění komunikace s dodavateli
 • Zpracování dokumentů ve VZ
 • Zpracování dokumentů pro profil
 • Zpracování námitkového řízení
 • Zpracování dokumentů pro ÚOHS
 • Předání veškeré dokumentace

 

Řešení požadavků jednotlivých zadavatelů jsme připraveni naplňovat velmi komplexně, s vysokou mírou odbornosti a profesionality.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo