ZAFIN - poradenství v kostce

Naše dceřiná společnost ZAFIN group s.r.o. je na trhu již 10 let a zabývá se firemním poradenstvím. Dlouhodobě se věnujeme firemnímu koučinku. Již několik let našim klientům pomáháme i s veřejnými zakázkami.ZAFIN logo

Co nabízíme v rámci veřejných zakázek

 • Přípravu zadávacího řízení v souladu s právními předpisy na klíč, podpora v jeho průběhu a rovněž při vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky​
 • Konzultace v oblasti zadávaní veřejných zakázek, revize zadávací dokumentace ​
 • Monitoring legislativních změn a průběžné informování našich klientů​
 • Přístup ke vzorovým dokumentům pro různé druhy veřejných zakázek (na dodávky, služby, stavební práce)
 • on-line klientský portál

 

Příprava VZ

 • Návrh odpovídajícího režimu pro zadávací řízení v souladu se zákonnými předpisy​

 • Tvorba harmonogramu a termínového kalendáře​

 • Tvorba a odeslání výzvy​

 • Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky​

 • Stanovení kvalifikačních a hodnotících kritérií​

 • Komplexní zpracování zadávací dokumentace, včetně obchodních podmínek

 

Průběh VZ

 • Podpora administrace v průběhu veřejné zakázky, evidence veškerých souvisejících aktivit​

 • Příprava odpovědí na dotazy dodavatelů​

 • Komunikace s dodavateli​

 • Sledování lhůt

 

Vyhodnocení VZ

 • Ověření splnění veškerých požadavků zadávací dokumentace​

 • Odborná pomoc při jednáních hodnotící komise​

 • Příprava hodnotících dokumentů​

 • Stanovení nejvýhodnější nabídky​

 • Příprava zápisu hodnotící komise​

 • Příprava dokumentů pro zveřejnění v registru smluv

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo