cz

Poradenství a vzdělávání

Poskytování poradenských služeb v oblasti pojišťovnictví využívá znalostí a zkušeností z mnoha různých oborů. Díky partnerství Eurovally s nejlepšími specialisty v různých oblastech pojištění (zajištění, risk management, atd.) i mimo obor (legislativa, vzdělávání, marketing, technické obory, atd.) jsou Vám k dispozici nejlepší odborníci.

Eurovalley poskytuje poradenský servis zejména v těchto oblastech:

 • nové druhy pojištění
 • informace z pojistného trhu
 • řešení škod
 • určování maximálně možných škod v souvislosti s investicemi
 • posuzování úrovně pojištění dodavatelských firem
 • zabezpečení majetku proti nežádoucím osobám
 • legislativa
 • krizové public relations

Nezbytnou součástí služeb v oblasti pojištění je také práce s informacemi. Rozbory pojistných událostí, havárií a příčin škodných událostí slouží jako užitečná zpětná vazba ve vztahu k uzavřenému pojistnému krytí a zároveň hrají nezastupitelnou roli z hlediska kvalitativního vývoje Vašeho pojištění.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu poskytovaného poradenství.

Mezi námi poskytované služby patří i tvorba a realizace vzdělávacích programů se zaměřením na problematiku pojištění, zajištění a risk managementu. Samozřejmou součástí našich služeb je taktéž metodická podpora a tvorba manuálů, jejichž cílem je obeznámení odpovědných osob Vaší společnosti s nově sjednaným pojistným programem a s postupy při vzniku pojistné události.

Vzdělávací programy se zaměřují zejména na témata:

 • risk management, havarijní plánování
 • základy pojištění
 • jednotlivé pojistné produkty, související právní předpisy
 • specializované produkty (např. pojištění počasí, pojištění D&O, pojištění kontaminace, atd.)
 • zajištění
 • bezpečnost práce
 • postupy při vzniku škody a likvidace pojistných událostí
 • školení pro řidiče a jiná školení zaměřená pro určité skupiny zaměstnanců
 • trendy na domácím a zahraničním pojistném trhu
 • seznámení s pojišťovacím programem společnosti

Pomáháme Vám tak rozvíjet Vaše znalosti v oblasti pojištění a práce s riziky.  Výuka je zajišťována specialisty Eurovalley, případně ve spolupráci s uznávanými specialisty z daného oboru.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo