cz

Správa a aktualizace pojistného programu

Specialisté Eurovalley připravují každý pojistný program na míru na základě analýzy rizik, požadavků a potřeb konkrétního klienta. Při sestavování pojistného programu dbáme zejména na:

 • zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta
 • správnou analýzu a prezentaci rizik s cílem získat pro klienta nejvyhodnější cenovou nabídku
 • kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících pojistných částek a přiměřených spoluúčastí
 • prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta
 • předložení variantních nabídek pojištění

 

Komplexní správa, která je Vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce, zahrnuje:

 • realizaci pojistného programu u Vámi vybrané pojišťovny
 • likvidaci škod
 • pravidelnou aktualizaci pojistných smluv a zajištění jejich obnovy
 • vyhodnocování podmínek pojištění, realizaci výběrového řízení na pojišťovny
 • školení a semináře
 • zpracování metodických postupů pro efektivní správu pojištění a likvidaci škod
 • posouzení kvality a rozsahu pojistných smluv dodavatelů a odběratelů
 • informování o novinkách pojišťovacího trhu, změnách legislativy

 

Služby Eurovalley jsou založeny na osobních vztazích s Vaší společností, což umožňuje uspokojit Vaše každodenní potřeby a řešit aktuální problémy.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu poskytovaných služeb.

 

Eurovalley používá vlastní informační systém, který umožňuje účinně spravovat veškeré údaje o klientech a jejich pojištění. Díky online přístupu k informacím jsou pracovníkům Eurovalley vždy k dispozici aktuální informace o:

 • pojistných smlouvách
 • škodách
 • komunikaci týkající se pojištění daného klienta
 • partnerských pojišťovnách, apod.
 • další služby v závislosti na rozsahu spolupráce (elektronický systém vedení veřejných zakázek ap.)

 

Informační systém je kontinuálně udržován a vylepšován kolegy z vlastního oddělení vývoje. 

 

Klienti Eurovalley mohou pracovat s těmito informace pomocí webového extranetu.  Jeho prostřednictvím mají přístup ke všem důležitým informacím o svém pojištění, např.:

 • přehled pojistných smluv
 • kontakty na členy týmu Eurovalley, který spravuje pojistný program
 • informace o splatnosti pojistného
 • informace o vývoji pojistných událostí
 • možnost hlášení pojistných událostí
 • statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod.

 

Součástí extranetu jsou i informace o legislativě v pojišťovnictví, pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů či zajímavé informace z trhu. 

Samozřejmostí všech našich technologií je důraz na maximální bezpečnost, kterou zaručují nadstandardní opatření používaná renomovanými finančními institucemi.

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo