cz

Veřejné zakázky v kostce


Problematika veřejných zakázek je velkým tématem pro téměř každého zadavatele a způsobuje nejednu vrásku na čele všem kompetentním osobám. Příčiny lze spatřovat v sílící konkurenci dodavatelů, kteří v mnohých případech využívají svých možností a napadají některé vypsané veřejné zakázky, a to v mnoha ohledech. Další příčinou je pak legislativní změna, která v mnohém upravila zákon o zadávání veřejných zakázek, občas snad i k lepšímu. Pravdou však zůstává, že nejasnost výkladů některých statí zákona o veřejných zakázkách a kreativní přístup jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů vedou do značné míry k rozdílným výkladům tohoto zákona, což se bohužel často promítá i ve výsledné praxi.

Naši klienti z řad veřejných institucí, státních firem a obecně společnosti patřící do segmentu veřejných organizací, se na nás často obraceli s prosbou o pomoc při přípravě veřejné zakázky. Abychom jim v této oblasti nabídli pomocnou ruku, spolupracujeme se samostatným administrátorem, který nabízí řešení veřejných zakázek na klíč. Tento administrátor nabízí své služby v této oblasti již skoro deset let, a je tak etablovanou součástí portfolia služeb, které nabízíme všem našim klientům.

V případě, že klient nemá potřebné pracovní síly k realizaci zadávacího řízení nebo nemá potřebné zkušenosti, které zadávací řízení vyžaduje, je tato služba určena přímo pro něj. Za klienta tak přebíráme veškerou přípravu, realizaci a v neposlední řadě také vyhodnocení veřejné zakázky.

Náš tým zahrnuje externí právní poradce i odborníky na specificky zaměřené zakázky, kteří pomohou nejen s výběrovým řízením firmě, ale i veřejnému zadavateli realizující veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či zakázku řídící se evropskými směrnicemi, protože je např. financována z evropských fondů.

Výčet poskytovaných činností:

 • Navržení druhu a režimu ZŘ
 • Zpracování harmonogramu
 • Vytvoření a odeslání výzvy
 • Vytvoření zadávací dokumentace
 • Vedení veškeré dokumentace
 • Zpracování ZŘ elektronicky
 • Hodnocení nabídek formou E-aukce
 • Zpracování obchodních podmínek
 • Evidence veškerých úkonů v ZŘ
 • Organizační zajištění ZŘ
 • Organizační zajištění komise
 • Účast na jednáních komise
 • Příprava hodnotících dokumentů
 • Vytvoření zprávy o E-aukci
 • Vytvoření podkladů pro zadavatele
 • Zajištění komunikace s dodavateli
 • Zpracování dokumentů ve VVZ
 • Zpracování dokumentů pro profil
 • Zpracování námitkového řízení
 • Zpracování dokumentů pro ÚOHS
 • Předání veškeré dokumentace

 

Řešení požadavků jednotlivých zadavatelů jsme připraveni naplňovat velmi komplexně, s vysokou mírou odbornosti a profesionality.

I v této oblasti máme pro naše klienty zřízen klientský portál, na kterém mohou sledovat vývoj a stav své veřejné zakázky. Klientská zóna je propojená s naším informačním systémem v online režimu a umožňuje klientovi v jakémkoli čase sledovat postup v harmonogramu činností, nejdůležitější milníky atd.

Dále systém umožňuje vhled do jednotlivých veřejných sekcí, kde byla veřejná zakázka uveřejněna, vše přes jednoduchý proklik. Klient má také umožněn vstup do archívu všech svých již realizovaných veřejných zakázek, kde následně najde všechny dokumenty s těmito zakázkami spojené.

Součástí klientského portálu je našim klientům umožněn i vstup do režimu elektronických aukcí. Klient v průběhu elektronické aukce může sledovat vývoj nabídek online, počty účastníků, cenové srovnání v grafické podobě, která mu vyhovuje, vč. archívu již realizovaných.

Věříme v pevné spojení s našimi klienty a námi nabízené řešení klientské sekce považujeme za uživatelsky velmi příjemné. Spolupráce s námi přináší velmi příjemný zážitek jak pro zadavatele, tak i pro jednotlivé uchazeče.

 

 

Související články:

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo