cz

Pojištění odpovědnosti za újmu

Každý podnikatelský či jiný subjekt odpovídá za újmy (škody), které při své činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit. Náhrada škody přitom může dosahovat vysokých částek. Pojištění odpovědnosti za újmy (škody) je tak jedno ze základních pojištění, které je vhodné sjednat při provozování jakékoliv činnosti.

 

Pojištění odpovědnosti za újmy (škody) se zejména vztahuje na:

 • újmy (škody) na zdraví
 • újmy (škody) na majetku
 • finanční škody
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody

 

Díky pojištění odpovědnosti za újmy (škody) Vás lze chránit například před důsledky:

 • újmy (škody) způsobené na pronajaté kanceláři
 • újmy (škody) způsobené na pronajatých věcech a zařízeních užívaných při provozování podnikání
 • regresů zdravotních pojišťoven v případě způsobených škod na zdraví
 • škody způsobené vadou výrobku

 

Podle druhů rizika zpracováváme nejčastěji:

 1. Pojištění odpovědnosti za výrobek (tedy za škodu způsobenou výrobkem či službou)
 2. Pojištění profesní odpovědnosti (v podstatě totéž, co běžná činnost, jen je na některé profese nahlíženo jako na více rizikové, takže mají svůj individualizovaný druh pojištění, např. advokáti, lékaři, ale i IT specialisté)
 3. Pojištění statutárních orgánů a manažerů (D&O)
 4. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 5. Pojištění odpovědnosti zasílatele
 6. Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií

 

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vás mohou při Vašich činnostech ohrozit. 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo