cz

Pojištění profesní odpovědnosti

Výkon odborné činnosti s sebou nese odpovědnost za následky pochybení, ke kterým může při poskytování profesionálních služeb dojít. Odškodnění nároků vznesených poškozenými za tato pochybení, která často dosahují významných částek, zabezpečí pojištění profesní odpovědnosti za újmy (škody).

 

Pokud vykonáváte některou z níže uvedených činností, máte vy jako fyzická osoba - podnikatel, případně Vaše společnost, zákonem danou povinnost uzavřít pojištění pro případ újmy (škody) způsobené výkonem specializované činnosti:

 • autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě
 • autorizované osoby
 • zdravotnického zařízení, lékaře, stomatologa a lékárníka
 • advokáta, notáře, soudního exekutora
 • patentového zástupce, oceňovatele majetku, energetického auditora, dražebníka
 • auditora, daňového poradce
 • insolvenčního správce
 • zadavatele klinického hodnocení léčiv a zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • provozovatele objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributora tepelné energie
 • poskytovatele sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí
 • pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta
 • výkonu myslivosti
 • provozovatele drážní dopravy na dráze regionální a celostátní
 • provozovatele plavidla včetně námořního
 • provozovatele jaderných zařízení
 • provozovatele letadla a z poskytování letové služby

 

Kromě těchto uvedených činností vám Eurovalley doporučuje uzavřít pojištění profesní odpovědnosti nad rámec povinností daných zákonem např. u těchto činností:

 • v oblasti informačních technologií
 • účetnictví a poradenství v oblasti daní
 • poradenství a konzultačních služeb

 

Díky dlouholetým zkušenostem Vám specialisté Eurovalley poradí s výběrem nejvýhodnějšího pojistného programu dle Vašich konkrétních potřeb.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo