cz

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění odpovědnosti zasílatele poskytuje komplexní ochranu zasílatelům pro případ škod vzniklých v souvislosti s obstaráním přepravy, za které odpovídá v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozsah pojištění lze rozšířit o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce (tzn. případy, kdy na sebe zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž přepravu sám provádí).

 

V rámci pojistného plnění uhradí pojistitel:

  • škodu na věci
  • finanční škodu
  • náklady právního zastoupení pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

 

Příklady škod:

  • udělení nesprávných dispozic dopravci
  • chybné vyplnění přepravních dokladů
  • škody vzniklé při skladování, balení zboží
  • nesprávné zajištění zásilky na vozidle

 

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude krýt specifická rizika v souvislosti s poskytováním zasílatelské činnosti. Rovněž Vám poskytnou poradenství při stanovení optimálního rozsahu krytí včetně zhodnocení pojistné ochrany Vašich smluvních dopravců.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo