cz

Autonehody v zahraničí a jejich řešení

Pojistnou událost v zahraničí zažila řada našich klientů, a to i v případě, kdy autonehodu na evropských či jiných silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého, nebo z havarijní pojistky, přestože díky povinnému ručení by nezaviněná nehoda neměla poškozeného stát nic.

Pokud v cizině autonehodu klient nezaviní, neznamená to automaticky plnění stran pojistitele škůdce

Nehody českých řidičů v zahraničí jsou poměrně složité téma. Řídí se totiž legislativou země, kde k nehodě došlo. Ačkoliv by nezaviněná nehoda díky povinnému ručení neměla stát žádné peníze, realita bývá jiná. Spory v případě, kdy by měla škodu hradit pojišťovna viníka, jsou poměrně časté. Mnohdy se musí řešit i s pomocí zkušených advokátů a celý proces je neúměrně prodlužován místními soudy a také nedokonalou jurisdikcí v zemích vzniku pojistných událostí.

Pokud má klient možnost uplatnit škodu z havarijního pojištění, dočká se plnění ihned

Řešení pojistné události prostřednictvím havarijní pojistky poškozeného bývá ve většině případů vyřízeno mnohem rychleji a standardní cestou. Ovšem klient může přijít o bonusy na svém havarijním pojištění nebo také významně zhoršit škodní průběh flotilového pojištění. Škůdce, potažmo jeho pojistitel, velmi často počítá s tím, že se klient (poškozený) nebude chtít složitě dohadovat se zahraniční pojišťovnou anebo likvidátorskou společností, kterou má zahraniční pojišťovna v České republice nasmlouvanou. Společnost Eurovalley se vždy snaží, aby nezaviněná nehoda byla řešena z viníkova povinného ručení. Metod řešení je v tomto případě několik, jedna přímá varianta s vyřízením pojistné události u pojistitele škůdce nebo řešení prostřednictvím havarijního pojištění a následně regresování škody opět na pojistitele škůdce. V případě využití havarijního pojištění se ještě navíc žádá samostatně o proplacení spoluúčasti, a to znovu u pojistitele škůdce. Možnosti řešení pojistných událostí lze také různě kombinovat, vždy je to však velmi komplikované.

Jak nejlépe postupovat v případě dopravní nehody v zahraničí, kterou nezaviníte?

V prvé řadě je potřeba se ujistit, že jsou všichni účastníci zdravotně v pořádku. Pokud ne, poskytněte první pomoc a zavolejte záchranku. Pokud si nejste stoprocentně jisti, co dělat dál, zavolejte asistenční službu či svou pojišťovnu, případně můžete také volat nonstop linku společnosti Eurovalley. Ke každé dopravní nehodě v zahraničí je výhodnější vždy volat policii či dálniční policii. Každý stát má pro hlášení havárie trochu jiné podmínky a je lepší se vyvarovat chybám z vlastní neznalosti. Vždy využijte zkušeností operátorů asistenčních služeb nebo naší nonstop linky, kteří vás mohou vést a pomohou vám ve složitých a vypjatých situacích.

Na co jsi dát pozor při příjezdu policie?

Policejní protokol o dopravní nehodě podepište jen pokud mu zcela rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj česky vyplňte vaši verzi toho, jak se dopravní nehoda odehrála. Pokud neovládáte místní jazyk, ve kterém je protokol sepsán, a nevíte, co je vněm uvedeno, požádejte asistenční službu o tlumočení.

Jaké údaje z místa nehody získat?

Pokud se vám stala dopravní nehoda, musíte bezpodmínečně od původce nehody získat několik věcí. Zaprvé kopii jeho řidičského průkazu a rovněž kopii jeho zelené karty, v obou případech stačí fotka telefonem. Nezapomeňte si vyfotit také místo nehody a poškozené části automobilu, ideálně z více úhlů. Třetí doklad, na který nesmíte zapomenout, je vyplněný evropský záznam o dopravní nehodě, který má ve všech jazycích shodné znění a byl navržen tak, abyste neopomněli zaznamenat všechny důležité skutečnosti, i když jste v krizové situaci. Tyto materiály vám velmi pomohou uplatnit pojistné plnění z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil. Zapište si také jména a adresy všech účastníků dopravní nehody včetně případných svědků nehody. A sdělte jim také své kontaktní údaje. Od policie si také vyžádejte záznam o dopravní nehodě, a to v prosté kopii, nebo záznam vyfoťte mobilním telefonem.

Jak dlouho může trvat likvidace škody?

Viník nehody má povinnost neprodleně ohlásit událost své pojišťovně, stejně tak jako vy. Počítejte však s tím, že to může trvat i několik měsíců, což je právě ten důvod, proč se klienti uchylují k uplatnění škody prostřednictví havarijnímu pojištění. Není nikterak neobvyklé, že některé vyřízení škody a plnění prostřednictví zahraničního pojistitele může trvat i několik let, je to bohužel smutná realita.

Na koho se obrátit v případě, když budu požadovat odškodnění z pojistky viníka?

Existuje několik možností, jak náhradu škody získat. Pokud budete požadovat pojistné plnění z povinného ručení viníka autonehody, obraťte se přímo na zahraničního pojistitele řidiče, který nehodu způsobil. Viníkova pojišťovna by s vámi měla škodu podle sepsané dokumentace vyřídit. Je možné se obrátit rovněž na národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo, a požádat ji o pomoc. Interní pravidla mezi kancelářemi jsou jedním ze základních pilířů systému zelené karty. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) má v tomto případě pouze informační povinnost a není kompetentní vaši záležitost v zahraničí řešit. Na jejím webu si ale můžete vyhledat, zda má viníkova pojišťovna v České republice škodního zástupce.

Co když nastane situace, že autonehodu zaviní nepojištěný řidič, nebo z místa nehody ujede?

Pokud klient byl při nehodě na území cizího státu poškozen nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, měl by zavolat místní policii a událost sepsat. Následně se klient můžete obrátit na národní kancelář pojistitelů státu, kde k nehodě došlo. Tedy pokud klienta nabourá například Rakušan v Chorvatsku, věc se pak řeší přes národní kancelář pojistitelů v Chorvatsku. Jinak se postupuje v případě, kdy se škody řeší z havarijního pojištění a jinak v případě povinného ručení. ČKP má informační povinnost, tedy poradí, jak postupovat, a dohledá, na koho se obrátit. ČKP řeší rovněž škody, které způsobí cizinci v České republice.

V jakých dalších situacích může klientům pomoci Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů může pomoci v situacích, kdy nedojde například k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v České republice ve lhůtě dvou měsíců od vzniku dopravní nehody. Na ČKP se můžete obrátit rovněž v případě, když u nezaviněné havárie dojde k usmrcení, nebo škodě na zdraví, řádně prokážete svůj nárok na odškodnění a zahraniční pojistitel nebo jeho škodní zástupce v České republice ve lhůtě tří měsíců váš nárok odmítne, nebo ve lhůtě tří měsíců nedojde k identifikaci vozidla, které nehodu způsobilo. Za všech okolností vždy kontaktujete společnost Eurovalley, která Vám prostřednictvím svých likvidátorů bude nápomocna a pomůže nejen s řešením pojistné události.

Lenka Němcová

Key Account Manager

Specializuje se na pojištění vozidel a firemních flotil.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo