cz

Trendy v pojistných podvodech

Přijít si k penězům pojistným podvodem je značné riziko. Pojišťovny hlásí, že se jim daří odhalovat stále víc případů, v nichž jde mnohdy o vysoké částky. Loni detektivové pojišťoven rozkryli 10 325 podezřelých pojistných událostí a odhalili podvody v hodnotě dosahující téměř 1,3 miliardy korun.

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu narostla ze 196 tisíc na 232 tisíc korun dle údajů České asociace pojišťoven (ČAP). Pojišťovny přitom zaznamenávají nový trend. Nejvíc peněz se nyní snaží podvodníci vylákat fiktivními událostmi, které měly poničit jejich majetek. Za rok 2018 šlo celkově o podvody ve výši přes půl miliardy korun. Na druhé příčce jsou co do hodnoty uchráněných peněz podvody s odpovědnostními pojistkami, ve kterých si podvodníci chtěli loni přijít celkově na 337 milionů korun.

Druhy podvodů

Detektivové pojišťoven se nejčastěji setkávají se čtyřmi modely podvodů. V prvním si lidé pojistnou událost zcela vymyslí, i když ve skutečnosti k žádné nedošlo. V druhém o její příčině zalžou, jelikož ta pravá není kryta pojištěním. Třetí jsou nepojištěné škody, které někoho vedou k tomu, že posune jejich datum vzniku do doby, kdy ještě pojistka platila, a čtvrtý model spočívá v navyšování škody, která se skutečně stala, ale s menšími následky. Právě čtvrtá varianta je v poslední době i nejpopulárnější.

Statistika podvodů dle ČAP

Podvody s pojištěnými auty, které dříve hrály prim, podle celkových statistik České asociace pojišťoven ubývají, přesto i nadále patří k nejpočetnějším. Řada motoristů totiž snadno podlehne dojmu, že nafingovat dopravní nehodu či krádež vozu je nejjednodušší způsob, jak nepoctivým jednáním připravit pojišťovnu a tím i všechny její poctivé klienty o peníze. Nejčastěji se vyšetřovatelé pojistitelů setkávají s fingovanou dopravní nehodou nebo poupraveným popisem nehodového děje.

Podle pojišťoven jsou k podvodům náchylnější lidé s finančními problémy. V oblasti pokusů o pojistný podvod se ale ocitá i řada jinak bezúhonných občanů tím, že se pokouší záměrně navýšit škodu u skutečně vzniklé pojistné události. Alarmující je, že i přes příznivou ekonomickou situaci dál rostou případy, při kterých pojistitelé odhalují nekalé jednání ze strany pojištěných.

V podvodech se angažují i advokáti

Nevšední případ řešila například UNIQA pojišťovna. Pojištěný klient zavinil smrtelnou nehodu chodce. Advokátka, která zastupovala pozůstalé, uplatnila mimo jiné nárok na odškodnění nemajetkové újmy družky usmrceného ve výši bezmála půl milionu korun. Šetřením však bylo zjištěno, že se bydliště družky a mrtvého muže lišila. Hlubší analýza pak ukázala, že mrtvý chodec žil v harmonickém manželství, zatímco dotyčná postižená družka byla pouze rodinnou známou.

Další případ z UNIQA pojišťovny, kde jiná postižená po dopravní nehodě zaviněné klientem UNIQA pojišťovny požadovala vzhledem k rozsáhlé zdravotní i psychické újmě dokonce odškodnění ve výši 7,2 milionu korun. Přes svoji advokátku uváděla, že se jí výrazně zhoršil depresivní syndrom, utrpěla vážné zranění krční páteře, které jí zapříčinilo invaliditu 1. stupně a ztrátu dosavadního výnosného zaměstnání. Pečlivým šetřením zdravotní dokumentace se ale zjistilo, že dotyčná postižená měla všechna tato zhoršení zdravotního stavu zadokumentovaná už před událostí.

Zinscenované krádeže i zemětřesení

Další případ je z kategorie lidí ve finanční tísni. Detektivové pojišťovny řešili odcizení Škody Octavia. Šetřením však zjistili, že odcizení vozu nebylo náhodné. Majitel auta se totiž dostal do finanční tísně, tak ho napadlo, že namísto legitimního prodeje zinscenuje krádež a domluvil se s kamarádem, aby mu auto odcizil. Očekával, že od pojišťovny dostane peníze na své dluhy a následně vůz ještě zpeněží. Věřil, že se na to nepřijde. Celý případ následně skončil na policii.

Učebnicový případ z kategorie fiktivních řešila také ČSOB Pojišťovna. Podle hlášení škodní události mělo dojít k zemětřesení a poškodit stěny rodinného domu. Oznamovatel pojistné události doslova uvedl: zatřepal se barák, posunula se postel a popraskaly všechny stěny domu. Pojišťovna si proto vyžádala vyjádření ke stavu seismické aktivity v místě vzniku škody. Zemětřesení bylo skutečně prokázáno, ale došlo k němu více než 80 km vzdušnou čarou od pojištěného domu, navíc v neobydlené oblasti. Pojištěný informace o zemětřesení čerpal nejspíš z tisku, využití situace bylo pro něj lákavé, protože dům byl zchátralý a dlouhodobě neudržovaný.

Sankce za pojistné podvody

A jaké sankce za pojistné podvody hrozí? „Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí dvou až deseti let, zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ uzavírá Soňa Anderlová, gestorka České asociace pojišťoven pro oblast prevence pojistného podvodu.

Likvidační servis společnosti Eurovalley a ZAFIN – čestně a profesionálně

Společnost Eurovalley a nově také společnost ZAFIN nabízí našim klientů řešení pojistných událostí v plném rozsahu. Naše společnosti vedou klienta v průběhu celého procesu likvidace pojistné události, komunikují s pojistitelem a vyřizují požadavky pojistitelů. Rozšířenou nabídkou našich služeb je také poskytování právní pomoci při vzniku pojistných událostí, řešení sanačních služeb, zapůjčení vozidla po dobu opravy, atd.

 

Kamil Kupčík, Eurovalley s.r.o.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo