cz

Pojištění majetku

Pojištění majetku je určeno pro všechny subjekty od občanů po velké společnosti. Pojistit lze veškerý movitý i nemovitý majetek, vlastní i cizí. Jedná se o jedno ze základních pojištění, jehož cílem je ochrana majetku proti nepředvídatelným a nenadálým událostem. 

Pojištění je možné sjednat proti vybraným nebezpečím nebo v rozsahu „all risks“ (proti všem nebezpečím). V případě pojištění majetku v rozsahu „all risks“ se pojištění vztahuje na všechny škody s výjimkou těch, jejichž příčina je výslovně vyloučena v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Pojištění majetku Vám poskytne ochranu především před následky živelních událostí (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, vodovodní škody apod.), odcizení a vandalismu, rozbití skel atd.:

  1. Pojištění nemovitostí
  2. Pojištění vybavení a zásob
  3. Pojištění peněz a cenin
  4. Pojištění přepravy zásilek (zboží nebo vlastní majetek při přepravě)
  5. Pojištění technických rizik (pojištění strojů, pojištění elektroniky)
  6. Stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR)

 

Specialisté EUROVALLEY rádi provedou analýzu Vašich rizik i stávajícího pojištění. Na základě této analýzy pak navrhnou konkrétní řešení Vašeho pojištění. EUROVALLEY dokáže přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i prostřednictvím nadstandardních smluvních ujednání.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo