cz

Stavebně-montážní pojištění

Základní koncepcí stavebně montážního pojištění je poskytnout ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem subjektům, kteří se účastní na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo jako rámcové pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

 

Stavebně montážní pojištění se skládá z:

  • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
  • pojištění odpovědnosti za újmy na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se stavbou nebo montáží třetím osobám
  • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle - ALOP

 

V závislosti na sjednaném rozsahu může pojištění dále zahrnovat například:

  • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
  • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

 

Díky stavebně montážnímu pojištění získáte komplexní pojištění rizik spojených se stavbou nebo montáží.

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a požadavky.

 

Související články:

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo