cz

 Risk management

Jakoukoliv lidskou činnost ovlivňují rizika. Risk management je cesta, jak tato rizika identifikovat a poznat, vyhodnotit a řídit tak, aby Vaše podnikání dlouhodobě prosperovalo. Eurovalley Vám pomůže při naplňování strategie Vašeho růstu, pomůže Vám s řízením rizik, případně vyvedením rizik a následném pojištění. Nedílnou součástí je také příprava plánu prevence škod a kontinuity výroby či provozu podniku.

Eurovalley disponuje vlastním týmem zkušených rizikových inženýrů. Využívá mezinárodních zkušeností, metod a standardů, které jdou nad rámec českých norem a zavádějí tak pravidla fungování systémů TQM ve všech jejich podobách.

Analýza rizik

Rizikoví inženýři Eurovalley pečlivě identifikují rizika, která ovlivňují Vaše podnikání. Provádí fyzické rizikové prohlídky vybraných lokalit a pečlivě vyhodnocují Vaše rizika v oblastech:

 • majetkových rizik
 • rizika přerušení provozu
 • rizika odpovědnosti
 • rizika ekologické újmy
 • atd.

Služby

 • rizikové prohlídky
 • doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek
 • audit stávajícího zabezpečení proti odcizení
 • plány kontinuity provozu a havarijní plány
 • individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření
 • vzdělávání v oblasti risk managementu

Přidaná hodnota

 • pojistné krytí na míru za optimální cenu
 • dlouhodobé partnerství – aktualizace informací o rizicích, spolupráce na snížení Vašeho škodného průběhu
 • nižší škodní průběh – výhodnější podmínky pojištění dle Vašich potřeb a nižší náklady
 • prevence, poradenství a konzultace v oblasti řízení a redukce pojistitelných i nepojistitelných rizik
 • kvalita, profesionalita a odbornost rizikových inženýrů Eurovalley
 • úspora nákladů na bezpečnost

Kdykoliv se u Vás vyskytne problém související s provozními či bezpečnostními riziky, neváhejte se na nás obrátit.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo