cz

Pojištění Slovanské epopeje

Převoz Slovanské epopeje do Moravského Krumlova má o jeden zádrhel méně. Pojištění díla, které je nezbytnou podmínkou převozu, je v těchto dnech již uzavřeno a nebrání tak dalšímu postupu. Jaký byl proces přípravy pojištění jsme se ptali obchodního ředitele Eurovalley s.r.o. pana Luďka Petera.

: pojištění díla jako je Slovanská epopej je konečně zrealizováno. OK HOLDING, ke kterému Eurovalley patří, zprostředkovává ročně přes 4mld.Kč v pojistných smlouvách. Je ve srovnání s ostatními riziky pojištění epopeje složité?

LP: s pojištěním historických děl a památek máme dlouhodobé zkušenosti. Naše společnost před několika lety vytvořila samostatné oddělení, které se na tuto problematiku specializuje a připravuje koncepční řešení pro pojištění takových památek jako je brněnský hrad Špilberk nebo světově známá Vila Tugendhat. Převoz Slovanské epopeje a její pojištění jsme proto z profesního hlediska dlouhodobě sledovali a jsme rádi, že jsme získali důvěru Moravského Krumlova k přípravě jejího pojištění. Pro nás tedy složité není.

: je možné hovořit o parametrech pojištění nebo podléhají u takových děl podobné informace utajení?

LP: pojištění uměleckých děl má svá specifika. Především se jedná o uměleckou hodnotu, kterou lze jen těžko vyčíslit vzhledem k tomu, že umělecké dílo je jedinečné a nelze je již nikdy 100% nahradit. Při přípravě pojištění je tak třeba uvažovat jinak než v případě standardního majetku. Např. při požáru díla (nebo jiném totálním poškození) není jiné cesty než vytvoření repliky, kde je nutné zaplatit odborníka schopného takovou repliku v co nejbližším stylu původního autora vytvořit, případně zakoupení jiného uměleckého předmětu jako náhrady v rozsahu sbírky, pokud je možné provést takovou záměnu. Proto do kalkulace pojistných částek vstupují úplně jiná kritéria a parametry a je důležité, aby měl makléř připravující pojištění představu o postupu v případě škodní události. Z toho pak vychází při jednáních s klientem a následné konstrukci pojištění.

Informace o parametrech pojištění mezi utajované informace nepatří, přesto se snažíme s těmito informacemi nakládat velmi obezřetně zvláště v případech, kdy by zveřejnění informací mohlo zvýšit riziko (např.riziko krádeže).

: zahrnuje pojištění památek a historických děl nějaká specifická rizika, která nejsou běžná u jiných druhů pojištění?

LP: většina rizik je standardně dostupných, jedná se o katastrofická rizika, která mohou způsobit totální devastaci díla (např.požár), krádež díla či poškození vandalem. Navíc se mohou pojišťovat situace, které souvisí s přesuny uměleckých děl (tedy přepravní pojištění), pojištění děl na dalších místech, než je jejich běžné umístění (např.u restaurátorů a dalších technických pracovníků dbajících na udržování dobré kondice díla).

: u pojištění památek se často hovoří o ekonomické nevýhodnosti, veřejné instituce raději nechávají velké památky nepojištěné. Jak se k tomu stavíte vy jako profesionál?

LP: vycházíme-li z předpokladu, že riziko zničení nebo poškození majetku nelze předem nikdy 100% vyloučit, neměla by být ekonomická výhodnost nebo nevýhodnost nikdy primárním parametrem rozhodování. Pro většinu klientů připravujeme audit rizika či chcete-li pojištění, který ukáže, jaká rizika mohou ovlivnit budoucí vztah zákazníka k majetku a jakým způsobem lze tato rizika řešit pojištěním. Následně můžeme hledat i varianty, které jsou komplexnější, a naopak varianty ekonomičtější. Až v tomto okamžiku je relevantní provést manažerské rozhodnutí, zda pojišťovat a v jakém rozsahu. Ze zkušeností mohu konstatovat, že pojištění památek obecně nemusí být drahé.

: Děkuji za rozhovor.

 

Obchodního ředitele Ing. Luďka Petera zpovídal Jakub Šimonovský.

Jakub Šimonovský

Výkonný ředitel

V pojišťovnictví pracuje od roku 2004. Začínal na pozici Key Account Managera a postupně se dopracoval k vlastní společnosti Eurovalley s.r.o., kde se zaměřuje na provozní řízení firmy a podporu strategických obchodů.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo