cz
Články z kategorie: Eurovalley TV

Pojištění fotovoltaických elektráren - Eurovalley TV7.5.2024

Přemýšlíte nad investicí do fotovoltaické elektrárny?

S příchodem domácích střešních fotovoltaických elektráren nastává řada problémů. V případě nehody hlavním úskalím zůstává škoda na objektu, která významně převyšuje cenu fotovoltaiky, případně majetku v objektu.
Hodnota střešní fotovoltaické elektrárny versus hodnota samotného objektu může být až 1:50.
Jak ochránit vaši investici a vyhnout se problémům, vysvětlí kolega Tomáš Fendrich v dalším dílu naší Eurovalley s.r.o. TV.

Pojištění majetku v bytovém spoluvlastnictví4.4.2024

Vlastnit byt či bytovou jednotku je významným krokem v životě každého z nás. S tímto vlastnictvím však přicházejí i určitá rizika a povinnosti, která by se neměla podceňovat. Jednou z povinností je správné a adekvátní pojištění vašeho majetku. Vlastnictví bytu a vlastnictví v rámci bytového spoluvlastnictví může přinášet různá rizika a tím finančně ohrožovat různé subjekty.

Než začnete přemýšlet o pojištění bytu, který vlastníte v rámci bytového spoluvlastnictví (tedy jako člen SVJ), měli byste si udělat jasno minimálně v několika otázkách, které vysvětlí kolega Jakub Tuček.

Odpadové hospodářství - Eurovalley TV6.3.2024

♻ Odpadové hospodářství čelí rizikům jako jsou nelegální skládky, havárie při přepravě nebezpečného odpadu, environmentální škody způsobené nesprávným zpracováním odpadu a možné právní a regulační důsledky.

❌ Tlak na ochranu životního prostředí je posílen také legislativou, tj. zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

♻ Efektivní a široce koncipované pojištění může pomoci snížit finanční a environmentální rizika spojená s odpadem, podporovat zodpovědný přístup k odpadům a přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti jako celku.

Děkujeme Petr Čončka a Eliška Alföldiová za shrnutí problematiky v prvním dílu naší nové video série.

Pojištění uměleckých děl14.12.2023

Jak pojistit umělecká díla, která mnohdy nelze finančně vyčíslit?

Jaký je postup při tvorbě pojištění na míru pro oblast umění?

Pojištění měst a obcí29.11.2023

Starostové, jak je na tom vaše obec? Víte, jak staré pojistné smlouvy máte? Najde se ve vaší obci nemovitá památka? Máte ochranné složky vaší obce pojištěné správně?

Pojištění zdravotnických zařízení16.8.2023

V následujícím videu se zabýváme prevencí finančního krachu zdravotnických zařízení. Mapujeme hlavní oblasti, kde mohou vzniknout nedozírné, až likvidační škody. Nároky poškozených pacientů, zastaralá medicínská technika či špatný stav budov a důsledky chybných rozhodnutí z nejvyšších míst.

Problematika řízení rizik14.6.2023

Co se stane, když nastane nepředvídatelná událost a jaký to má dopad na výrobu potažmo na další části směrem ven z podniku?

Jak se dá pracovat s riziky se dozvíte v následujícím videu.

Obtížně pojistitelná rizika10.5.2023

Jak na obtížně pojistitelná rizika Vám představí v dalším videu obchodní ředitel Luděk Peter.

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli26.4.2023

Máte pojištěnou odpovědnost za škodu vůči vašemu zaměstnavateli? Náhrada škody může dosáhnout až 4,5 násobku vašeho měsíčního výdělku. Tomáš Fendrich pro Vás v krátkém videu zmiňuje všechny potřebné informace.

Administrace veřejných zakázek22.2.2023

Problematika veřejných zakázek je velkým tématem pro téměř každého zadavatele a způsobuje nejednu vrásku na čele všem kompetentním osobám. V případě, že nemáte potřebné pracovní síly k realizaci zadávacího řízení nebo potřebné zkušenosti, které zadávací řízení vyžaduje, obraťte se na nás. V následujícím videu Vám přiblížíme, jak naše služba administrace veřejných zakázek na klíč funguje.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo