Výběr vhodných partnerů pro zajištění pojistného programu a leadra pojištění

Placement pojištění je nedílnou součástí služeb společnosti Eurovelley, která je nabízená společně s doporučeným schématem zajistného panelu. Každé upsání pojistného rizika u pojistitele případně zajistitele je reálné nejen na základě kvalitních informací o riziku, ale také na základě ratingu jednotlivých pojistitelů případně zajistitelů. Rating neurčuje pouze kapitálovou přiměřenost jednotlivých partnerů, ale také následný servis, likvidaci případných pojistných událostí, úroveň a stabilitu obligatorního zajištění atd. Na základě těchto informací, které si naše společnost neustále vyhodnocuje, je pak možné klientovi doporučit vhodného partnera z řad pojišťoven nebo zajišťoven.

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo