cz
Články z kategorie: Eurovalley

Úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla20.3.2023

V článku se budeme zabývat novým návrhem zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Úprava také nahlíží na samořiditelná vozidla.

Odpovědnost společnosti za výrobek1.3.2023

Směrnice, která mluví o odpovědnosti společnosti za výrobek byla naposledy přijata a revidována v roce 1985. V září minulého roku však nový návrh směrnice zveřejnila Evropská komise. Důvodem úpravy směrnice je správné uchopení digitálních technologií.

Pojistěte si profesní odpovědnost8.2.2023

Pokud jste lékař, advokát, notář, tlumočník, soudní znalec, daňový poradce, účetní, auditor, pojišťovací zprostředkovatel, architekt, IT společnost, cestovní kancelář nebo vykonáváte jakoukoliv odbornou práci v zaměstnaneckém poměru, neměli byste zapomenout na pojištění profesní zodpovědnosti. To Vás bude chránit před povinností nahradit vzniklou škodu jakéhokoliv charakteru.

Společnost Eurovalley podniká udržitelně1.2.2023

Cílem pro nadcházející léta je podnikat udržitelně, snižovat uhlíkovou stopu a k našemu byznysu přistupovat s respektem k přírodě. Nechali jsme si vypracovat audit ukazující jasnou strategii. Založili jsme nové oddělení zabývající se udržitelným podnikáním. Výsledkem je postupné směřování společnosti k uhlíkové neutralitě, nastavení úsporných opatření vedoucí k šetrnosti k naší planetě.

Rizika dodavatelských řetězců25.1.2023

Globální rizika dodavatelských řetězců znamenají pro oblast pojišťovnictví zásadní výzvu. Hlavní problém nastává ve chvíli, kdy pojištění dodavatelů nekryje nehmotnou škodu v případě nutnosti přerušit provoz. To v praxi znamená, že není pojištěno například zpoždění v lodní dopravě. Často je tak potřeba najít řešení, které je dostupné a funguje jako prevence takovýchto událostí.

Průmyslové pojištění v roce 20235.1.2023

Rok 2023 s sebou přinese významné změny v oblasti průmyslového pojištění. Zásadním problémem nyní je a bude menší nabídka kapacit pojišťoven v případě zajištění pokrytí větších rizik. Především pak v energetickém odvětví, ale nejen tam.

Dlouhodobá rizika spojená s válečným konfliktem na Ukrajině9.11.2022

Díky válečnému stavu na Ukrajině se začínají objevovat dlouhodobá rizika ovlivňující mimo jiné i sféru pojištění. Počínaje skutečností, že mnoho nadnárodních společností opustili ruský trh. K tomu řada sankcí. S tím vším spojená inflace. Je potřeba však vidět i nepřímé dopady, které tento konflikt způsobuje. Snížená dostupnost například ropy či obilí má dopad celosvětový. Z hlediska pojištění konflikt ovlivňuje hlavně letecké, přepravní, případně námořní odvětví.

KRYJE VAŠI OBEC ODPOVÍDAJÍCÍ POJISTKA?2.11.2022

Legislativní změny a starší nezrevidované pojistky jsou častou Achillovou patou v oblasti pojištění měst a obcí. Více než polovina měst a obcí platí za pojištění více než by museli a jejich pojistky neodpovídají aktuální hodnotě majetku ani legislativě. Až 81 % měst a obcí by za stejné peníze získalo vyšší krytí.

Nejčastější škody ve společnostech a jejich vzrůstající finanční náročnost19.10.2022

Hlavní škody vznikající v průmyslových podnicích jsou požáry, výbuchy a přírodní vlivy. Škody tak zároveň reflektují, jaká rizika jsou zásadní ve světě průmyslových podniků. Požár a s ním spojené případně následné výbuchy tvoří více než 20 % všech škod. Těsně v závěsu jsou přírodní katastrofy s celkových podílem 15 %. Další časté škody vznikají při nedostatečné údržbě či kolizích na pracovišti s 9 %. Velkou roli v žebříčku příčin škod tak hraje i lidský faktor.

Složitá situace pro podnikatele v oblasti pojištění pokračuje13.10.2022

Díky aktuálnímu dění ve světe se růst cen pojištění obecně nezastavuje. Například zastavení růstu cen majetkového pojištění je stále v nedohlednu. Jinak na tom nejsou ani další odvětví jako pojištění odpovědnosti, kybernetické pojištění, přepravní pojištění, stavební pojištění, případně pojištění aut. Což pro podnikatele může mít za následek navýšení nákladů na pojištění.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo