cz
Články z kategorie: Eurovalley

Cestovní pojištění - na co si dát pozor?6.1.2021

K cestování do zahraničí bez správně zvoleného cestovního pojištění se odváží jen málokdo a častokrát na to velmi draze doplatí. S čím můžete v cestovním pojištění počítat a s čím ne? Jak vybrat správné cestovní pojištění?

Proč je pro obce důležité pojištění5.1.2021

Obce patří mezi veřejnoprávní subjekty, které spravují nejen vlastní, ale i svěřený majetek. Řídí se zákonem o obcích, podle kterého musí řádně pečovat o svůj majetek a chránit ho před poškozením nebo zničením, ať už v důsledku vandalismu nebo živelné události, dále před krádeží nebo zneužitím.

Proč myslet na pojištění pro podnikatele16.11.2020

Provozování vlastního podnikání vyžaduje od podnikatele nejen dobrý nápad a obchodní vkus, ale také hodně odvahy. Je třeba si uvědomit, že vlastník společnosti je odpovědný za zaměstnance, majetek společnosti i za jakékoli škody způsobené zákazníkům. Proto je tak důležité, aby osoba, která podniká, měla sjednáno pojištění pro podnikatele v rozsahu, který vyhovuje jeho konkrétním potřebám. 

Přínos RISK MANAGEMENTU pro podnikatele13.11.2020

Risk management, který se zabývá identifikací případných rizik, analýzou a hodnocením jejich nebezpečí, patří bohužel mezi dlouhodobě podceňované činnosti. Podnikatelé se prvotně soustředí na maximalizaci zisku. Když se však později dostanou do problémů, tak zjišťují, jak je důležité při zahájení každého projektu stanovit, vyhodnotit a ošetřit případná rizika.

Jak si vybrat pro firmu správné pojištění11.11.2020

Výběr správného pojištění je jedním z výstupů aplikace risk managementu, který identifikuje, analyzuje, hodnotí a ošetřuje významná rizika. Pojištění se vyplatí každému podnikateli bez ohledu na vykonávanou činnost. Pojištění zabezpečí jeho nemovitosti, movité věci, zásoby a ochrání ho i při styku s lidmi, s nimiž je právně zodpovědný.

OK HOLDING Bulletin 03/20206.7.2020

OK HOLDING Bulletin 03/2020

Zdroj: okgroup.cz

Dotace na výrobu ochrany proti Covid 1921.4.2020

Firmy i dočasně zaměřené na výrobu nebo likvidaci ochranných prostředků proti Covid-19 mají nárok na dotace. Napište nám, dotaci Vám zajistíme a zprocesujeme.

Digitalizace v reálné praxi Eurovalley2.4.2020

vzhledem k nařízením Úřadu vlády České republiky vydaných v souvislosti s nákazou Covid-19 došlo k omezení pohybu osob a tím i vzájemnému setkávání obchodníků s klienty. To přináší potíže nejen v oblasti komunikační, kterou máme úspěšně pokrytou platformou pro tele- a videokonference, ale i validaci různých typů dokumentů, kdy není možné od klienta získat obligátní podpis a razítko.

V Eurovalley jsme si uvedeného omezení dobře vědomi a podnikli jsme k tomu příslušné kroky. V rámci OK HOLDING jsme zřídili vlastní Klientskou registrační autoritu (KRA). Od dnešního dne tedy můžeme vydávat kvalifikované certifikáty umožňující elektronické podepisování dokumentace a další využití zmíněné níže. Certifikáty je možné vydávat pro klienty i vázané zástupce.

OK HOLDING Bulletin 02/20201.4.2020

OK HOLDING Bulletin 02/2020

Zdroj: okgroup.cz

Eurovalley Business Continuity Planning (BCP)24.3.2020

Krizové situace, jako kybernetické útoky, legislativní změny, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy mohou velmi zásadně ohrozit chod společnosti, v některých případech nenávratně. Eurovalley risk consulting se zaměřuje na řešení těchto problémů. Dnes díky Koronaviru můžete otestovat připravenost Vaší společnosti na krizi globálního rozsahu.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo