cz
Články z kategorie: Eurovalley

OTESTUJTE SE: JSTE DOBRÝ MANAŽER?26.10.2021

Dobrý manažer je placen i za to, že počítá s nejhoršími scénáři a připravuje se na ně v časech, kdy se daří, všechno jde jako na drátkách a na obloze není jediný mráček.

Nejde totiž o to, jestli se něco pokazí, ale kdy.

Risk management: Prevence vás vyjde vždy levněji než pojištění5.10.2021

Analýza a prevence rizik je základ. O pojištění se bavme až ve druhém kroku.

Pokud zodpovídáte za firmu, divizi či výrobní provoz, jste placeni i za to, že počítáte s nejhoršími scénáři – na vašich dnešních opatřeních závisí budoucí osud celé organizace a zaměstnanců. Dobrého manažera poznáte snadno: Na nejhorší se připravuje v časech, kdy se daří, zisky i akcie rostou, firma uzavírá jednu smlouvu za druhou, málem nestíhá nabírat lidi a na obloze není jediný mráček. Nejde totiž o to, jestli se něco pokazí, ale kdy. V tomto článku vám nastíníme, jak s riziky pracujeme, aby naši klienti vyšli z jakékoli situace s minimálními ztrátami a mohli co nejdříve pokračovat ve své činnosti. 

Velikonoce v Eurovalley22.4.2021

S příchodem Velikonoc jsme od našeho partnera Generali Česká pojišťovna dostali úžasný dárek: Ingredience a návod pro přípravu velikonočního beránka.

Kryje vaši obec odpovídající pojistka?8.4.2021

Legislativní změny a starší nezrevidované pojistky jsou častou Achillovou patou v oblasti pojištění měst a obcí. Více než polovina měst a obcí platí za pojištění více než by museli a jejich pojistky neodpovídají aktuální hodnotě majetku ani legislativě. Až 81 % měst a obcí by za stejné peníze získalo vyšší krytí.

Společně chráníme naše zdraví6.4.2021

Jako již spousta podniků před námi i my v Eurovalley jsme se rozhodli reagovat na současnou epidemiologickou situaci a udělat prostory naší kanceláře bezpečnější, a to jak pro své zaměstnance, tak především pro naše klienty.

Cestovní pojištění - na co si dát pozor?6.1.2021

K cestování do zahraničí bez správně zvoleného cestovního pojištění se odváží jen málokdo a častokrát na to velmi draze doplatí. S čím můžete v cestovním pojištění počítat a s čím ne? Jak vybrat správné cestovní pojištění?

Proč je pro obce důležité pojištění5.1.2021

Obce patří mezi veřejnoprávní subjekty, které spravují nejen vlastní, ale i svěřený majetek. Řídí se zákonem o obcích, podle kterého musí řádně pečovat o svůj majetek a chránit ho před poškozením nebo zničením, ať už v důsledku vandalismu nebo živelné události, dále před krádeží nebo zneužitím.

Proč myslet na pojištění pro podnikatele16.11.2020

Provozování vlastního podnikání vyžaduje od podnikatele nejen dobrý nápad a obchodní vkus, ale také hodně odvahy. Je třeba si uvědomit, že vlastník společnosti je odpovědný za zaměstnance, majetek společnosti i za jakékoli škody způsobené zákazníkům. Proto je tak důležité, aby osoba, která podniká, měla sjednáno pojištění pro podnikatele v rozsahu, který vyhovuje jeho konkrétním potřebám. 

Přínos RISK MANAGEMENTU pro podnikatele13.11.2020

Risk management, který se zabývá identifikací případných rizik, analýzou a hodnocením jejich nebezpečí, patří bohužel mezi dlouhodobě podceňované činnosti. Podnikatelé se prvotně soustředí na maximalizaci zisku. Když se však později dostanou do problémů, tak zjišťují, jak je důležité při zahájení každého projektu stanovit, vyhodnotit a ošetřit případná rizika.

Jak si vybrat pro firmu správné pojištění11.11.2020

Výběr správného pojištění je jedním z výstupů aplikace risk managementu, který identifikuje, analyzuje, hodnotí a ošetřuje významná rizika. Pojištění se vyplatí každému podnikateli bez ohledu na vykonávanou činnost. Pojištění zabezpečí jeho nemovitosti, movité věci, zásoby a ochrání ho i při styku s lidmi, s nimiž je právně zodpovědný.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo