cz

Rostoucí pojistné je ukazatelem růstu klienta

Pokud bychom chtěli sledovat statistiku citlivosti klientů na změnu výše pojistného, museli bychom konstatovat, že 100% klientů vnímá růst pojistného negativně. Nám v Eurovalley jde především o spokojenost našich klientů a proto ukazujeme, že k navýšení ceny za pojištění dochází při důležitých změnách a událostech, takže vlastně reflektuje pozitivní změny na straně klienta. Z odborného pohledu se pak pojištění rozšiřuje tak, aby krytí bylo v případě škodní události vždy dostatečné.

Pojištění je živý dokument, který není nikdy hotov

Ve firemním segmentu je pojištění bráno jako proces neustálého zkvalitňování a ověřování nastavení parametrů. V soukromém pojištění se však stále setkáváme s tím, že zákazník pojistnou smlouvu založí do složky a několik let se k ní nevrací.
 

V Eurovalley se na pojištění díváme jako na proces, který při průběhu vede ke zvyšování osobního komfortu pojištěného, ve vztahu k míře pravděpodobnosti finančního dopadu konkrétního rizika. Zjednodušeně se staráme o to, aby výše krytí odpovídala vašemu životnímu standardu a vy mohli klidněji spát.


K tomu, aby vše správně fungovalo, potřebujeme spolupracovat a budovat pojistnou ochranu dlouhodobě.

Hodnota majetku se v průběhu času může měnit

Především u majetku podléhajícímu rychlému opotřebení či ztrátě hodnoty (elektronika, auta) se může hodnota rychle měnit, proto je dobré pojištění aktualizovat. Je důležité si uvědomit, že hodnota majetku může být v čase i vyšší, než jaká byla cena pořizovací. V takovém případě může dojít k tzv. podpojištění a pojišťovna může vyplatit výrazně nižší pojistné plnění, než je skutečná škoda.


Stejně tak je důležité pojistné částky aktualizovat v případě nákupu majetku nebo jeho jiného zhodnocení.
Standardní prací makléře je kontrolovat aktuální hodnotu majetku a upravovat podle nich výši pojistných částek, neustále analyzovat rizika, která zákazníka ohrožují a upravovat na základě těchto rizik i koncepci pojistné ochrany.

Pojištění je však ovlivňováno i vnějšími vlivy

Finanční sektor je jeden z nejvíce sledovaných a regulovaných odvětví světové ekonomiky, což vede ke zvyšování složitosti oboru a nákladů spojených se službami.

Změna legislativy, vytvoření zákonných povinností nebo změna cenové politiky vybrané pojišťovny jsou vlivy, které otevírají nové možnosti pro uplatnění nároku na náhradu škody, a to automaticky vede k navýšení pojistného. Obzvláště u pojištění odpovědnosti dochází stále více k zapojení nároků na náhradu nemajetkových újem, jež někdy mohou dosahovat astronomických částek.

V případě běžného povinného ručení zase legislativa zahrnula nové možnosti nároků (úhrada nákladů IZS), které mají dopad na růst cen. A v neposlední řadě dozorový orgán pojišťoven ČNB nově požaduje po pojišťovnách udržování dostatečné ziskovosti na jednotlivých produktech, tedy i samostatně na POV, což s sebou nese další omezování slev a bonifikací snižujících výslednou cenu pojištění.
 

Rozšíření pojištění, zahrnutí nových rizik, legislativní změny nebo navyšování majetku zákazníka vede ke zvyšování ceny pojistného, které není logicky vítané. Jde však o ukazatel, že majetek zákazníka roste a tím se zvyšují i nároky. Proces ověřování funkčností pojištění je v Eurovalley natolik transparentní, že je výsledek srozumitelný a téměř vždy je zákazníkem přijat.

Stanislav Závodný

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2003, kdy začínal v UNIQA na pozici specialisty pojištění vozidel. V roce 2008 přešel k pojišťovacímu makléři a dnes působí v Eurovalley, kde se zaměřuje především na SME sektor a občanské pojištění.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo