cz

Obce využívají peníze za bezeškodní průběh na šití roušek

V rámci programu Eurovalley Specialities jsme před několika lety vytvořili divizi pojištění měst a obcí. Tyto veřejnoprávní subjekty mají svá výrazná specifika v rámci řízení rizika, rozhodovacích procesů i výběru dodavatelů, tedy i pojištění. Již v přípravné fázi tohoto programu jsme si uvědomili, že je nutné připravit samostatný produkt šitý veřejnoprávním institucím na míru.

Do struktury tohoto speciálního pojistného programu pro města a obce jsme zakomponovali zvláštní ujednání, která umožňují pojištěnému podílet se na zisku pojišťovny v návaznosti na dobrý škodní průběh. Naše služby tak zákazníci využívají nejen pro přípravu a sjednání pojištění a následné likvidaci pojistných událostí, ale i ke komplexnímu řízení rizika a souvisejících finančních toků, které městům a obcím dává příležitost získat zpět část zaplaceného pojistného za dobrý škodní průběh od pojišťovny.

Zvlášť dnes přijde každá koruna těmto institucím vhod a velmi rádi finanční prostředky využívají např. na podporu šití roušek na ochranu proti virové nákaze a onemocnění Covid-19 ve své obci či další aktivity směřující ke zlepšení kvality života svých občanů.

Za Eurovalley jsme nadšení, že i my můžeme svým způsobem přispívat k dobré věci.

Petr Čončka

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2012. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z municipalit a veřejné správy.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo