cz

Pojištění majetku a nastavení pojistných částek

Současná praxe ukazuje, že řada lidí, ale i firem v případě majetkové pojistné události tratí peníze kvůli podpojištění. Důvodem je raketový vzestup cen stavebních prací a také obecně stoupající cenová hladina, tedy důvody na straně ekonomického vývoje. Pokud k tomu přidáme staré pojistné smlouvy, u nichž od chvíle jejich uzavření nedošlo klientem ani jejich makléřem k aktualizaci hodnoty pojištěného majetku a úpravě pojistné částky, je taková pojistná ochrana více než nedostatečná a finanční náhrada za případnou škodu může být proti skutečnosti opravdu výrazně nižší.

Příkladem zde může být společnost, která v roce 2005 zkolaudovala výrobní halu, kterou zároveň pojistila na 1,3 miliardy korun. Od té doby pojistná částka po rekalkulaci vzrostla takřka o třetinu. Stejně jako hodnota výrobní technologie, do které ještě navíc za celou dobu majitel investoval nemalé finanční prostředky. Přesto měla tato společnost pojištěnou výrobní halu ve výši 1,3 miliardy korun a technologie za původních 700 miliónů korun.

Společnost Eurovalley velmi dbá na každoroční úpravu pojistných částek našich klientů a s touto problematikou se nejčastěji potkáváme až v čase kdy nás osloví cizí klient s žádostí o pomoc při likvidaci pojistné události. „Bohužel se domníváme, že opravdu velká část starších smluv ať už majetkových nebo i smluv odpovědnostních je dnes silně podpojištěna nebo neodpovídá legislativním změnám například v pozici novelizovaného občanského zákoníku. Ve chvíli pojistné události pak dostanou poškození velmi nízké plnění, pakliže vůbec nějaké dostanou …“ říká k tématu Luděk Peter, obchodní ředitel Eurovalley.

 Pojistné částky, respektive limity pojistného plnění je třeba si hlídat napříč všemi druhy pojištění. Pokud nedojde k zásadním změnám na pojistném riziku, kdy je třeba reagovat bezodkladně, je dobré k revizi přistoupit každoročně před obnovou pojištění. Některé typy pojistných smluv mají zapracovanou takzvanou automatickou indexaci a dle odpovídajících indexů upravují pojistnou částku automaticky. Nejčastějším momentem pro úpravu a aktualizaci pojistné smlouvy, potažmo pojistných částek, bývají realizované investice v podobě rekonstrukcí nebo jakýkoli technologických investic. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu majetku a nemovitosti. Veškeré pojistné smlouvy jsou dnes flexibilní a dají se v nich provádět změny. Nejedná se o nic složitého a relevantní aktualizace nastavení pojištění může zabránit nepříjemným překvapením při řešení pojistné události.

Jaký je důsledek podpojištění

Uvedu jeden z mnoha případů, které jsme v poslední době řešili v rámci naší služby placené likvidace pojistných událostí. Tuto službu společnost Eurovalley nabízí mimo naše spektrum klientů, naši klienti mají samozřejmě tuto službu poskytovanou zdarma. Co se konkrétně odehrálo? Od fotovoltaiky umístěné na střeše výrobního areálu chytla celá výrobní hala. A to v takovém rozsahu, že škoda byla totální. Tento subjekt měl sjednanou pojistnou smlouvu před více než deseti lety a byl takzvaným přímým klientem pojišťovny. Od doby sjednání pojistné smlouvy několikrát investoval do výrobního zařízení a navyšoval skladové zásoby. Ani v rámci rizika přerušení provozu a kalkulace pojistné částky pro tento druh pojištění nedocházelo v průběhu času k žádným změnám, a to i přesto, že pojištěný znásobil svůj obrat a také zisk. Stále však tento výrobní závod a jeho majitel považoval své pojištění za plně dostatečné a vyhovující, a to až do doby, než nastala pojistná událost. Pojistné plnění v tomto případě bylo kráceno o 65 procent v rámci prvotního návrhu pojistitele. Po našem propočtu a dohodě s pojistitelem jsme došli ke krácení plnění ve výši 42 procent. Následně jsme se s tímto výrobním závodem dohodli na spolupráci a stal se našim klientem.

Mezinárodní statistiky ukazují, že české výrobní společnosti dávají do pojištění majetku podstatně menší sumy než společnosti v západní Evropě (měřeno na jednici výstupu, tedy produktů výrobních společností). To se primárně promítá do nízko nastavených pojistných částek. Podpojištění hodnoty majetku je vždy, když je hodnota předmětu pojištění uvedená ve smlouvě nižší než její skutečná hodnota. V případě, že pojišťovna u likvidace pojistné události zjistí podpojištění, vyplatí klientovi poměrově nižší částku. Se stanovením pojistné částky může pojišťovna nebo makléř poradit, nicméně plnou odpovědnost nese pojistník. Pojistná částka u pojištění majetku se většinou stanovuje jako reprodukční hodnota. To znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné předmět pojištění opětovně postavit. A to buď stejným nebo obdobným způsobem. Nehraje v tom roli tržní cena, takováto hodnota nebývá předmětem pojistné částky a nestává se tedy předmětem pojištění. Našim doporučením je se vždy s pojištěním majetku, případně i jiných rizik, obrátit na odborníky, kteří Vám v těchto záležitostech pomohou.

 

Jiří Vřešťál, Eurovalley s.r.o.

Jiří Vřešťál

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 1995. Začínal na pozici rizikového inženýra a upisovatele v České pojišťovně, kde prošel několika pozicemi. Následně pokračuje v kariéře na straně pojišťovacího makléře MARSH, kde má na starosti komplexní servis lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti velkých průmyslových rizik a na speciální technická rizika.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo