cz

Odškodnění v důsledku dopravní nehody

Výši odškodného za autonehodu často podceňujeme. Ve většině případů poškození mnohdy ani neví, na co mají nárok. Co vše je nám viník dopravní nehody povinen uhradit, přiblížíme na konkrétním případu, který jsme v Eurovalley řešili.

Řidič našeho klienta, při výkonu pracovní činnosti, se stal obětí nezaviněné dopravní nehody. Tento řidič skončil s vážnými úrazy v nemocnici vinou mladíka, který v tomto případě autu našeho klienta nedal přednost. Komplikovaná zlomenina a další drobná poranění si vyžádala dlouhé léčení a tři operace. Pojišťovna vyčíslila částku odškodnění na 79 tisíc korun. Proti vyčíslení odškodného stran pojistitele se společnost Eurovalley odvolala a požádala soudního znalce o přípravu posudku.

Zatímco první posudek pojistitele řidiči našeho klienta přiznal 289 bodů bolestného, tedy zhruba 79 tisíc korun, nový posudek už zahrnul i výrazné pooperační komplikace a nutnost reoperace. Počet bodů se rázem zvýšil na 3 436 a odškodné dosáhlo výše 938 tisíc korun. Díky kvalitnímu servisu v případě této pojistné události obdržel náš klient výrazně vyšší plnění. To se týkalo jen bolestného, k tomu pojišťovna nakonec uznala i další nároky: cestovné pro rodinu za návštěvy v nemocnici, doplatky na zdravotní péči, přes 150 tisíc doplatek leasingu, který v důsledku výpadku příjmu rodina nebyla schopna splácet a několik set tisíc korun za ztížení společenského uplatnění, nemluvě o majetkových škodách.

Jen na bolestném se společnosti Eurovalley podařilo získat skoro dvanáctinásobek původní částky, na dalších nárocích pak poškozený řidič získal dalších 1 300 000 korun. Místo 79 tisíc, které byla pojišťovna ochotna vyplatit na začátku, klient ve výsledku obdržel odškodné ve výši 2,238 milionu korun.

 

Odškodnění zcela jistě neznamená jen bolestné

Zdravotní následky v případě nehody ohodnotí lékař počtem bodů. Čím je zranění horší a následky více omezující, tím je bodů více a tím vyšší je odškodné. V případě odškodného, ale nejde jen o bolestné, tedy samotné zranění, to je jen součástí celkové částky, a ještě ne nejvyšší. Kromě bolestného můžete nárokovat ošetřovné, cestovné za lékařem, ušlou mzdu, různé renty i kompenzaci sníženého společenského uplatnění. Vše výše uvedené je potřeba ještě doplnit o majetkové škody nejen na vozidle, ale i ošacení, převážených věcech ve vozidle atd.

Pokud si například ženatý a pracující řidič zlomí obě nohy (viz náš výše uvedený příklad), má to vliv na celou jeho rodinu. A pokud k nehodě došlo proto, že mu nedalo přednost jiné vozidlo, má nárok na odškodné. Poškozený má nárok na kompenzaci výpadku příjmu a přiměřené bolestné. A je třeba si uvědomit, že zranění má vliv i na jeho blízké. Manželka často musí zůstat doma, aby manžela ošetřovala. Oba musí dojíždět k lékaři. Výpadek příjmů může ohrozit splátky hypoték, půjček nebo leasingu u auta. Z tabulkových 30 až 50 tisíc za dvojitou zlomeninu je tak najednou 10krát vyšší částka, která už může rodinu finančně velmi bolet.

Podle našich zkušeností poškození často nevědí, na co přesně mají nárok a mnohdy také podléhají nepravdám, které o odškodnění panují. Ty nejčastější proto uvádíme na pravou míru.

 

Spolujezdci viníka nehody nemají na odškodnění nárok – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Lidé si velmi často myslí, že pokud dobrovolně sedli do auta s člověkem, který nehodu zavinil, nemohou na odškodnění ani pomýšlet. To samozřejmě není pravda – spolucestující jsou obětí nehody, stejně jako třeba řidič nabouraného auta. Z naší likvidační praxe vyplývá poměrně častý jev, kdy například náš klient byl vážně zraněn při nehodě, za kterou byla podle soudů zodpovědná jeho přítelkyně, která řídila. Na výši odškodnění to ovšem nemělo žádný vliv a náš klient tak zranění alespoň zčásti kompenzoval částkou přesahující 2,1 milionu korun.

Viník nemá povinné ručení, odškodnění se nedomůžu – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Myslíte si, že pokud nemá viník uzavřeno povinné ručení, nemáte šanci domoci se spravedlnosti a adekvátní kompenzace? Pletete se, možnost tu samozřejmě je! V takovém případě se odškodnění uplatňuje u České kanceláře pojistitelů. Následně ČKP refunduje plnění na viníka. Další vymáhání peněz na bourajícím řidiči poškozeného nemusí zajímat, na jeho účtu už částka je.

Nárok na odškodnění má jen samotný zraněný člověk – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Následky nehody nedopadají jen na člověka, který byl přímo zraněn, ale často i na jeho nejbližší, hlavně rodinu. Ta se tak může potýkat například s dočasnou ztrátou příjmu hlavního živitele, rostou jí náklady na cesty za zraněným do nemocnice, druhý partner se často musí starat o děti, takže vzniká další výpadek příjmů. České zákony na tuto situaci myslí a o adekvátní odškodnění se tak mohou hlásit i členové rodiny, které nehoda zasáhla. Na patřičnou kompenzaci má rodina nárok i v nejsmutnějších případech, tedy pokud její člen při nehodě zemře. V těchto velmi citlivých případech v Eurovalley hledáme cesty ke kompenzacím i prostřednictvím propočtů doživotních příjmů zemřelého a mnohých dalších, případně i nefinančních charakterů újem.

Odškodnění se týká jen fyzických následků – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Dopravní nehoda nemá vliv jen na fyzické zdraví. Často bohužel postihuje i psychiku, která se mnohdy s následky potýká déle, než trvá samotné léčení úrazu. Není neobvyklé, když oběti dopravních nehod trpí úzkostmi, depresemi nebo se začnou bát jezdit autem, v horším případě cestovat. To má jednoznačně vliv na kvalitu jejich života, a tím pádem vzniká nárok na odškodné i v této oblasti.

Pojišťovna a posudkový lékař pracují ve váš prospěch – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Lidé, kteří se ve věci odškodného plně spolehnou na pojišťovnu a posudek ošetřujícího lékaře nebo smluvního lékaře pojišťovny, mnohdy spláčou nad výdělkem. Je třeba si uvědomit, že pojišťovna do značné míry hájí své zájmy, nikoliv zájmy zraněného. Z našich statistik vyplývá, že člověk, který plně věří posudku lékaře, získá od pojistitele v průměru jen pětinu toho, co jako odškodné stanoví soudní znalec. Soudní znalci totiž vycházejí z aktuální metodiky a výši odškodného stanoví i na základě faktorů, které pojišťovna obvykle odmítá. Není to u pojistitelů sice vždy pravidlem, ale je potřeba být velmi obezřetný a vyhledat odborně způsobilého poradce.

Kdo sedne k opilému řidiči, za problém si může sám – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

V praxi se setkáváme s rozšířenou představou, že kdo si sedne do vozu s opilým řidičem, ten se na zranění při nehodě výrazně podílel a na odškodnění nemá nárok. I to je ale omyl. Pravidla v tomto případě skutečně zohledňují to, že šel poškozený osudu svým způsobem naproti. Dochází však jen ke krácení odškodnění, na které má zraněný nárok, nikoli k úplnému zamítnutí nároku.

Kdo není zaměstnanec, nemá nárok na ušlý příjem – jeden z mnoha nepravdivých mýtů

Osoby samostatně výdělečně činné dobře vědí, jaký výpadek v příjmech může způsobit už jen vážnější chřipka. Často přitom netuší, že ačkoli nejsou v zaměstnaneckém poměru, i tak mají nárok na kompenzaci ušlého příjmu. Stanovuje se nejčastěji na základě daňového přiznání dvou předchozích let. Mohou se také doložit objednávky, smlouvy, kontrakty, které byly zrušeny z důvodu zdravotních komplikací spojených s autonehodou.

 

 

 

Související články:

Likvidace škod a pojistných událostí

Pojištění vozidel

 

 

Eva Honzková

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 1998. Začínala na pozici likvidátora pojistných událostí v pojišťovně i na straně pojišťovacího makléře. Ve společnosti MARSH se postupně přes správu mezinárodních pojistných programů dostala ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2014 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti zdravotnictví a logistiky.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo