cz

Fungování Eurovalley v současné situaci Koronaviru a onemocnění Covid 19

Společnost Eurovalley je jedna z mála společností, která nepřerušila provoz na žádné ze svých poboček a nadále poskytuje zcela plnohodnotný provoz se všemi zaměstnanci. Naši zákazníci a obchodní partneři, díky naší precizní přípravě krizového plánování nepoznají rozdíl mezi standardním fungováním a současným výjimečným stavem. V provozu máme všechny naše pobočky, a to v Ostravě, Zlíně, Praze, Brně a také v Bučovicích, naši zákazníci mohou využívat plnohodnotný servis včetně pobočkového zastoupení a nemusí se obávat přerušení provozu na naší straně.

Ano, i pojišťovací makléřská společnost musí být připravena na situace, které znemožní fungování, omezí nebo dokonce přeruší provoz. I v tomto ohledu má společnost Eurovalley připraven krizový plán v podobě BCP (Business Continuity Planning). Je lepší být předem připraven na takovouto eventualitu nežli v momentě, kdy tato situace nastane, hasit vzniklé požáry a hledat ukvapená řešení.

Příprava těchto plánů je také společností Eurovalley nabízená klientům, a to vždy s precizním řešením klíčových procesů. Tato řešení umožní snížit vzniklé ztráty nebo alespoň je minimalizují a umožní chod společnosti i v případech katastrofických škod nebo jako nyní v období pandemie.

Zavedená opatření společnosti Eurovalley vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům spočívají v komunikaci, verifikaci pojistných smluv, řešení pojistných událostí atd.

V případě komunikace s klienty a obchodními partnery využíváme nyní stejně jako již dříve náš komunikační interface v podobě videokonferencí, mobilních komunikačních aplikací nebo také v neposlední řadě Eurovalley klientskou komunikační bázi pro přímé propjení s makléřem nebo likvidátorem. Zatím stále běží poštovní korespondence, byť jen v omezené míře a beze změn je emailová komunikace včetně chatu.

Verifikaci pojistných smluv jsme našim zákazníkům dojednali s našimi obchodními partnery v několika variantách:

  • Klasický podpis, kde klient i pojistitel podepisují fyzicky pojistnou smlouvu, jako v dosavadním režimu.
  • Elektronický podpis, kde klient i pojistitel připojují do elektronické pojistné smlouvy tzv. elektronický podpis.
  • Akceptace zaplacením, v případě akceptace smlouvy zaplacením je nutné tuto skutečnost oznámit předem a příslušný makléř projedná tuto variantu s konkrétním pojistitelem.

V případě vzniku pojistné události se postup nikterak zatím nemění a zůstává zachován standardní rámec komunikace. S jednotlivými pojistiteli máme dojednán způsob likvidace prostřednictvím společnosti Eurovalley, kde řešíme veškerý sběr informací a podkladů a následně posíláme ukončenou škodu k revizi příslušnému pojistiteli. Tento proces se výrazně zrychluje a zabraňuje případným a mnohdy i zbytečným návštěvám u klienta.

Naši klienti se nemusí, u již sjednaných smluv, obávat omezení v oblasti přerušení provozu nebo zamezení přístupu z titulu zásahu státní moci. Pokud již tento rozsah pojištění mají sjednán tak je zcela funkční a plnění je tímto zaručeno. U nově sjednaných pojistných smluv nyní narážíme na omezení stran pojistitelů.

Problematika přerušení provozu z titulu zásahu státní moci je v případě pojistitelů na českém trhu velmi rozdílná a je potřeba se obrátit na svého makléře a požádat jej o ověření možností na pojistném trhu. Jednotliví pojistitelé přistupují k této problematice velice individuálně a je potřeba je s každým takovýmto požadavkem poptat.

Cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti cestovních kanceláří je nyní velmi diskutovaným tématem a doporučuji všem našim klientů, případně potencionálním klientům, se obrátit s konkrétními dotazy na makléře, který následně po diskusi s pojistiteli připraví pro zákazníky konkrétní postup řešení. V této nelehké době mohou být požadavky jednotlivých zákazníků velmi rozličné a jejich řešení velmi komplikované. V této souvislosti také nabízíme naše likvidační oddělení, které pomůže s řešením případných nároků vznesených stran poškozených.

Ostatní druhy pojištění včetně životních pojistek prosím vždy konzultujte se svým makléřem, a to včetně pojistných událostí z nich vyplývajících. Váš makléř Vám vždy velmi ochotně poradí a pomůže.

Váš tým Eurovalley

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo