cz

Pojistná řešení – cyber

Ochrana rizik, které si žádá nová digitální doba.

Použití internetu přináší do mnoha oborů podnikání významná rizika, spojená s hrozbou ztráty či zneužití dat. Pro řízení kybernetických rizik slouží pojištění Eurovalley CYBER, jako nástroj pro krytí odpovědnosti společnosti v případě úniku a zneužití dat či citlivých údajů klientů. Pojištění CYBER je koncipováno zejména jako odpovědnostní – pro krytí odpovědnosti za škodu způsobenou třetím stranám. Současně poskytuje pojištěnému také krytí různých nákladů, které s únikem či ztrátou dat souvisí.

Cílovou skupinou tohoto pojistného produktu jsou společnosti pracující s velkými objemy dat: e-shopy, on-line sázkové kanceláře, společnosti z oblasti IT (zejména poskytovatelé cloudových služeb), společnosti z oblasti médií, síťoví dodavatelé (telekomunikací, elektřiny, tepla, plynu, vody a podobně), maloobchod, finanční instituce nebo zdravotnická zařízení.

Eurovalley CYBER kombinuje:

  • pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím stranám za porušení ochrany osobních údajů nebo citlivých korporátních dat a informací (jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám, za které pojištěný právně odpovídá – Third party loss)
  • majetkové pojištění ve formě pojištění různých nákladů na IT experty, nákladů na PR odborníky atd.  (je poskytováno pojistné plnění za škody způsobené přímo pojištěnému – First party loss)

Klíčová rizika:

  • odpovědnost společnosti za data (citlivé údaje) klientů, partnerů a zaměstnanců, která shromažďuje, spravuje a využívá
  • riziko úniku osobních údajů, klientských dat a informací je každodenní hrozbou pro fungování jakékoliv společnosti – hrozí cílené napadení zvenčí (hackerský útok) či vnitřní únik informací z důvodu pochybení či úmyslu zaměstnance
  • ztráta zisku z důvodu přerušení provozu
  • poškození dobrého jména
  • vydírání prostřednictvím sítě
  • udělení pokuty od regulátora (Úřad pro ochranu osobních údajů) – tato rizika může CYBER pojištění krýt

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo