cz

Pojistná řešení – energetika

Aby energie investovaná do podnikání přinesla maximální využití.

ENERGETIKA je obor, který je v oblasti řízení rizik obzvlášť náročný na znalost oboru. Dlouholeté zkušenosti specialistů Eurovalley jsou pro klienty zárukou získání nejvýhodnějších specializovaných pojistných produktů a kvalitního servisu.

Specializace ENERGETIKA se soustřeďuje na pojištění v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. Naši specialisté mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti řízení rizik energetických společností. Na základě rizikové analýzy zpracují konkrétní návrh pojistného programu, který odpovídá požadavkům a potřebám konkrétního klienta.

Naše služby v oblasti pojištění energetiky:

Kvalitní pojistný program pro společnost působící v energetickém průmyslu je kombinací:

  • standardních produktů – živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. škod na strojním vybavení), pojištění strojního a živelního přerušení vlastního provozu a provozu klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody – včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
  • specifických druhů pojištění – pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, pojištění ekologické újmy, pojištění nepříznivých vlivů počasí, popřípadě pojištění jaderných rizik

Díky našim zkušenostem a přímému přístupu na světové trhy pojištění a zajištění vám můžeme nabídnout služby i v oblasti těch nejnáročnějších pojistných rizik, jako jsou například jaderná rizika.  Jsme připraveni poskytnout vám kvalitní služby, včetně likvidace pojistných událostí – takřka na celém světě.

Klíčová rizika energetických společností:

  • Omezené množství využitelných zdrojů
  • investiční náročnost odvětví
  • nestálost cen
  • změny počasí
  • legislativní změny
  • změny politických režimů
  • požadavky mezinárodních nátlakových skupin

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo