cz

Pojistná řešení - Medical & Farmacie

Chráníte své pacienty, chraňte i sebe.

Zdravotnictví a farmacie jsou v oblasti podnikatelských rizik velmi exponované obory, ve kterých jde často o zdraví i o život. Proto jsou rizika v těchto oborech obzvlášť citlivými záležitostmi. Odbornost a zkušenosti našich expertů jsou tedy obzvlášť na místě.

Odborníci Eurovalley MEDICAL rádi sestaví komplexní pojistný program s nejlepšími pojistnými podmínkami na trhu pro špičková zdravotnická zařízení, provozy se specializovanou zdravotnickou péčí, výrobce zdravotnických prostředků a techniky, výrobce farmaceutických prostředků, distribuční farmaceutické firmy, lékárny i profesní asociace, spolky a komory. Eurovalley MEDICAL představuje komplexní služby v oblasti pojištění, likvidace škod a risk managementu.

Eurovalley nabízí detailní znalost oboru zdravotnictví a farmacie včetně pojištění u zahraničních pojistitelů a zajišťoven. Specialisté Eurovalley MEDICAL mají rozsáhlé zkušenosti s konkrétními pojistnými programy, takže jsou schopni poskytnout farmaceutickým firmám komplexní služby.

Specifická rizika v oblasti farmacie:

  • pojištění skladovaných vzorků a zásob
  • pojištění přerušení provozu z důvodu poškození výzkumných vzorků
  • pojištění odpovědnosti za provádění klinických testů je speciálním pojistným produktem, který se vztahuje na:
    • škody na zdraví nebo životě pacientů v důsledku provádění klinického hodnocení, pokud za ně podle právních předpisů odpovídá zadavatel testu, sponzor nebo zkoušející
    • náklady spojené s právním zastoupením

Nároky na zajištění bezpečnosti léčiv jsou velmi vysoké. Největší riziko pro firmy v oblasti výzkumu, výroby a distribuce léčiv představuje poškození zdraví lidí nebo zvířat v souvislosti

Související produkty

 

 Související články:

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo