cz

Pojistná řešení – D&O: pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti je vhodným produktem pro bezproblémové řízení firmy.

Ani řízení firmy není bez rizika. Případné škody, způsobené špatným manažerským postupem, mohou být pro firmu i jejího manažera likvidační. Proto je pojištění členů orgánů společnosti velmi užitečným pojistným produktem.

Předmětem D&O pojištění je krytí osobní odpovědnosti za vzniklou finanční škodu, kterou při výkonu své funkce způsobí členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti.

Klíčová rizika:

  • Členové orgánů společnosti mají povinnost vždy jednat s „péčí řádného hospodáře“ a v případě porušení této povinnosti můžou způsobit významnou škodu.
  • Pojišťuje se osobní odpovědnost členů orgánů jako „fyzických osob“.
  • Kromě pojištění rizika odpovědnosti a související povinnosti odškodnit poškozeného kryje D&O pojištění i řadu možných nákladů, včetně nákladů právní ochrany.
  • Poškozenou stranou může být zejména společnost, vlastníci společnosti nebo věřitelé společnosti v případě úpadku.

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo