cz

Pojistná řešení – auditorské služby

Zajistíme optimální krytí všech rizik, které se týkají vašeho povolání, abyste se mohli v klidu věnovat práci pro vaše klienty.

Na auditory a auditorské společnosti jsou kladeny speciální nároky zejména v oblasti odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit v souvislosti s výkonem auditorské činnosti. Aby byla zajištěna ochrana klientů, ukládá zákon všem auditorům a auditorským společnostem povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Specialisté Eurovalley vám pomohou nastavit toto pojištění tak, aby krylo všechna rizika podle vašich individuálních potřeb, i nad rámec základního zákonného pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem
  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika auditorských služeb:

  • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem auditora (např. na účetních knihách);
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu kanceláře auditora
  • škody způsobené auditorskou činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo