cz

Pojištění zpronevěry

Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou realitou dnešních dnů. Zejména rozšíření elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ škody vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně.

 Přestože mnoho manažerů či majitelů firem téměř bezmezně věří svým zaměstnancům, policejní statistiky jsou neúprosné a dokládají řadu případů zpronevěry ve státní správě, institucích i běžných firmách. Přitom většinou se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří požívají vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají po několik let. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

 

Pojištění zpronevěry se tak vztahuje zejména na:

  • zpronevěru ze strany zaměstnanců, a to i ve spolupráci s třetí osobou
  • zpronevěru způsobenou neidentifikovatelným zaměstnancem

 

Díky pojištění zpronevěry můžete být chráněni například pro případ:

  • odcizení peněz nebo cenin z provozních prostor podniku
  • odcizení peněz nebo cenin mimo provozní prostory podniku
  • padělaných peněz nebo platebních prostředků
  • počítačových podvodů a převodů peněžních prostředků

 

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi podrobně vysvětlí principy tohoto pojištění a připraví Vám nezávaznou cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a požadavky.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo