cz

Pojištění terorismu

Zvýšené riziko terorismu je v současném světě reálné i pro české firmy a občany. Pojištění terorismu je určeno pro všechny osoby, které by mohly utrpět majetkovou škodu v důsledku teroristického činu. Okruh těchto osob však nelze předem jasně vymezit. Za místa s vyšším rizikem škod v důsledku teroristických aktivit lze považovat zejména místa s vysokou koncentrací obyvatel, jako jsou obchodní a administrativní centra, dále místa v blízkosti sídel státních institucí a v blízkosti technické a dopravní infrastruktury (přehrady, elektrárny, železnice, letiště apod.).

Pojištění terorismu tak zejména kryje:

  • škody na hmotném majetku
  • škody a náklady vynaložené v souvislosti s přerušením provozu

 

Pojištění terorismu Vás chrání například pro případ:

  • terorismu
  • sabotáže
  • vzpoury ozbrojených sil
  • státního převratu
  • výtržností, srocení narušující či ohrožující veřejný pořádek
  • stávky
  • občanských nepokojů

 

Specialisté Eurovalley Vám rádi poskytnou bližší informace k tomuto pojištění. V případě zájmu můžete také obdržet konkrétní nabídku dle Vašich požadavků a potřeb.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo