cz

Finanční záruky - pojištění bondů

Pojištění záruk je určeno zejména pro všechny dodavatele, kteří v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení potřebují pro sebe či své odběratele ručení. Jedná se o pojištění rizika nesplnění závazku, který vyplývá ze smluv o dílo a obdobných smluv, týkajících se provedení prací, dodávek zboží nebo poskytnutí služeb (záruka za nabídku – bid bond, záruka za akontaci – advance payment bond, záruka na řádné provedení díla – performance bond, záruka za kvalitu díla v záruční době – warranty bond, záruka za zádržné – retention bond).

 

Hlavní výhody pojištění záruk lze spatřovat především v následujícím:

  • jedná se o výhodnou alternativu k bankovní záruce, která nezvyšuje úvěrovou angažovanost u bank
  • nezatěžuje cash flow
  • nastavení dle Vašich individuálních potřeb

 

 

Specialisté Eurovalley Vám rádi doporučí vhodnou variantu pojištění záruk, která bude odrážet Vaše individuální potřeby, včetně cenové nabídky.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo