cz

Pojištění záruky za spotřební daň 

Pojištění záruky za spotřební daň je určené pro provozovatele daňových skladů podle zákona o spotřebních daních. Jedná se o jednu z forem zajištění spotřební daně, které je vyžadováno zákonem. Pojišťovna vystupuje vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.

 

Pojištění je sjednávané pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně včetně jejího příslušenství celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení, v důsledku:

  • porušení podmínek provozování daňového skladu nebo
  • porušení podmínek přepravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od daně 

 

Díky pojištění záruky za spotřební daň získáte cenově dostupnou alternativu k bankovní záruce nebo ke složení financí na depozitní účet celního orgánu. 

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi poskytnou další informace o tomto pojištění a zpracují konkrétní cenovou nabídku pojištění.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo