cz

Pojištění pohledávek

Dodávat zboží nebo poskytovat služby na fakturu na zahraničních nebo tuzemských trzích s sebou vždy přináší riziko nezaplacení ze strany odběratele. Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení z důvodu insolvence odběratele, z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění pohledávek je určeno pro všechny společnosti, které poskytují služby nebo dodávají výrobky na fakturu v minimálním ročním objemu alespoň 20 mil. Kč.

Proč specialisté EUROVALLEY doporučují sjednání tohoto pojištění:

 • ochrana proti nezaplacení
 • snížení rizika při hledání nových odběratelů
 • usnadnění růstu obratu a pronikání na nové trhy
 • zabránění rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu
 • komplexní informace o potenciálních a existujících zákaznících
 • stabilizace příjmů
 • vymáhání nezaplacených pohledávek

 

Příklady škod:

 • prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
 • zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
 • soudní usnesení o povolení vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem
 • exekuce, nucená správa, likvidace
 • nezaplacení pohledávky či části pohledávky z jakéhokoli důvodu — druhotná platební neschopnost, zdržování plateb, „nevůle“ zaplatit atd.

 

Smyslem není pouze ochrana pro případ neuhrazení plateb, ale také možnost preventivně předcházet možným škodám prostřednictvím průběžného sledování bonity odběratelů a zavedení pravidel pro přidělování úvěrových limitů.

Pojištění pohledávek se vždy „šije na míru“ konkrétnímu klientovi a je zcela nezbytné důkladně analyzovat všechny údaje před uzavřením pojistné smlouvy. Specialisté EUROVALLEY Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika nezaplacení Vašich pohledávek.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo