cz

Pojistná řešení – advokacie

Zajistíme optimální krytí všech rizik, které vás můžou ohrozit při výkonu vaší práce, abyste se mohli bez obav věnovat kauzám svých klientů.

Za největší riziko při výkonu činnosti advokáta lze označit vznesení nároku na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem advokacie. K zajištění ochrany klientů advokátů a k snadné vymahatelnosti jejich nároků stanoví zákon všem advokátům povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Tato povinnost se vztahuje na poskytování advokátních služeb samostatně i ve sdružení. Specialisté Eurovalley vám pomůžou s nastavením pojistné smlouvy tak, aby pokryla všechna rizika podle vaší specializace, i nad rámec zákonného pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem

  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika advokacie:

  • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem advokacie (např. na písemných dokumentech, plánech nebo účetních knihách)

  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, ke kterým může dojít v souvislosti s provozem advokátní kanceláře

  • škody způsobené činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo