cz

Pojistná řešení – hutnictví

Hutnictví je obor podnikání, se kterým souvisí produkce většiny průmyslových podniků. Eurovalley ochrání všechna vaše rizika, včetně těch specifických pro hutnickou výrobu.

Na uhlí a oceli byla položena ekonomická spolupráce evropských zemí. Hutnictví jako strategický výrobní obor jde bohužel ruku v ruce s celou řadou rizik, a to kvůli vysoké energetické náročnosti, práci se žhavým tekutým kovem a vysoké míře závislosti na dodavatelích vstupních surovin. Kvalitní pojistný program společností působících v oboru hutnictví by proto měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění.

Specialisté Eurovalley mají dostatek zkušeností, aby klientům pomohli zvolit optimální kombinaci pojišťovacích produktů, podle jejich individuálních potřeb.

Klíčová rizika hutnictví:

  • dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii
  • vysoké investiční nároky na ekologizaci
  • surovinová závislost na dodavatelích koksovatelného uhlí, železné rudy a šrotu
  • strojní přerušení provozu
  • vysoké nároky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo