cz

Pojistná řešení - Obnovitelné zdroje energie

Aby investice do podnikání v energetice přinesly maximální efektivitu bez zbytečných ztrát.

Komplexní pojištění fotovoltaických, větrných a vodních elektráren či elektráren, které za zdroj energie používají biomasu či tepelný zdroj zemského jádra, může pokrýt rizika vznikající při výstavbě elektrárny a také rizika spojená s jejich provozem.  Dlouholeté zkušenosti energetických specialistů Eurovalley s elektrárnami využívající obnovitelné zdroje energie, jsou pro klienty zárukou získání nejvýhodnějších specializovaných pojistných produktů a kvalitního servisu.

Pojištění elektráren vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů obvykle zahrnuje:

  • stavebně montážní pojištění výstavby elektrárny
  • majetkové živelní pojištění elektrárny se zahrnutím technických rizik (tj. strojních škod)
  • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem elektrárny
  • pojištění živelního a strojního přerušení provozu elektrárny

Klíčová rizika obnovitelné energie:

  • živelní rizika
  • odcizení fotovoltaických panelů
  • poškození lopatek větrných mlýnů vlivem silného větru
  • strojní poškození turbíny vodní elektrárny
  • vandalismus
  • škody na majetku a zdraví způsobené montáží
  • ušlý zisk investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Související produkty

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo