en

Pojistná řešení - Obnovitelné zdroje energie

Aby investice do podnikání v energetice přinesly maximální efektivitu bez zbytečných ztrát.

Komplexní pojištění fotovoltaických, větrných a vodních elektráren či elektráren, které za zdroj energie používají biomasu či tepelný zdroj zemského jádra, může pokrýt rizika vznikající při výstavbě elektrárny a také rizika spojená s jejich provozem.  Dlouholeté zkušenosti energetických specialistů Eurovalley s elektrárnami využívající obnovitelné zdroje energie, jsou pro klienty zárukou získání nejvýhodnějších specializovaných pojistných produktů a kvalitního servisu.

Pojištění elektráren vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů obvykle zahrnuje:

 • stavebně montážní pojištění výstavby elektrárny
 • majetkové živelní pojištění elektrárny se zahrnutím technických rizik (tj. strojních škod)
 • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem elektrárny
 • pojištění živelního a strojního přerušení provozu elektrárny

Klíčová rizika obnovitelné energie:

 • živelní rizika
 • odcizení fotovoltaických panelů
 • poškození lopatek větrných mlýnů vlivem silného větru
 • strojní poškození turbíny vodní elektrárny
 • vandalismus
 • škody na majetku a zdraví způsobené montáží
 • ušlý zisk investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Související produkty

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo