en

Pojistná řešení - Obchodní a administrativní centra

Podnikání v rámci provozu obchodních a administrativních center přináší mnoho rizik, která jsou specifická pro toto podnikatelské odvětví.

Provozovatelé obchodních a administrativních center musí při své činnosti čelit nejen rizikům vyplývajícím z možných živelních škod na jimi vlastněných (provozovaných) nemovitostech, ale zejména možného přerušení provozu centra. Taktéž musí čelit rizikům vyplývajícím z titulu odpovědnosti za škody ať už vůči nájemcům center, tak vůči jejich návštěvníkům a dalším osobám.

Pro efektivní pojištění je důležité analyzovat individuální potřeby krytí rizik pro konkrétní centrum. Optimální pojistné řešení vyhovující vašim potřebám a požadavkům vám na míru připraví specialisté z Eurovalley.

Klíčová rizika obchodních a administrativních center:

  • živelní rizika (např. požáry, vichřice)
  • ušlé nájemné
  • poškození majetku
  • poškození strojních zařízení (vzduchotechnika, výtahy)
  • odpovědnostní škody členů statutárních orgánů provozujících obchodní a administrativní centra

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo