en

Zemědělská pojištění

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělství nebo lesnictví nehledě na jejich velikost. Spolu se základním pojištěním majektu, strojů a odpovědnosti tvoří komplexní pojistnou ochranu moderní zemědělské firmy. Zejména v současné době, kdy extrémní vlivy počasí stále více ohrožují zemědělskou prvovýrobu, doporučuje Eurovalley toto pojištění.

 

Pojištění zemědělských rizik zahrnuje:

    1. Pojištění plodin, rostlin a porostů
    2. Pojištění hospodářských zvířat
    3. Pojištění lesů
    4. Pojištění zemědělských strojů

 

Díky pojištění zemědělských rizik bude Váš podnik chráněn například v případě:

  • krupobití, požáru, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mrazu či sesuvu půdy
  • nákazy, hromadných infekčních onemocnění, přerušení dodávky elektrického proudu, akutní otravy nebo přehřátí drůbeže

 

Specialisté EUROVALLEY Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která mohou ohrozit Vaše podnikání.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo