en

Pojistná řešení - Textilní průmysl

Eurovalley je užitečným partnerem pro každou textilní firmu. Všechna rizika spojená s výrobou textilu budete mít s pojistnými programy Eurovalley pod kontrolou.

Pojištění rizik v textilním průmyslu je svébytnou a specifickou oblastí pojištění. Má odlišné požadavky na strukturu a vyžaduje i odlišný přístup při upisování rizika, jeho řízení a v neposlední řadě i při likvidaci v mnoha případech rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí.

Kvalitně zpracovaný pojistný program kromě klasického živelního majetkového a odpovědnostního pojištění pracuje s rizikem již od místa jeho potenciálního vzniku (prevence, eliminace) až po plány pro obnovu činnosti. Včasné nastavení a aplikace speciálních podmínek pojištění umožní poškozené společnosti také pružný a rychlý návrat k úplnému obnovení činnosti po případném přerušení.

Klíčová rizika textilního průmyslu:

  • levný dovoz zboží z Asie
  • investiční náročnost odvětví
  • relativně vysoká závislost na dodavatelích surovin

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo