en

Pojistná řešení – automobilový průmysl

Na společnosti působící v automobilovém průmyslu jsou kladeny mimořádně vysoké nároky a náročnost pojištění těmto nárokům odpovídá.

Kvalitní pojistný program společností působících v automobilovém průmyslu by měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění. Mezi standardní druhy pojištění lze zařadit živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem či pojištění nákladů na stažení z trhu. Specialisté Eurovalley vám pomohou nastavit optimální mix pojistných produktů, aby kryly všechna rizika podle vašich potřeb.

Pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu:

 • náklady na informování distribuční sítě a veřejnosti
 • náklady na vrácení, třídění a likvidaci výrobku
 • náklady na opravu nebo výměnu vadného výrobku
 • dodatečné náklady na zaměstnance a jejich práci přesčas

Klíčová rizika:

 • nutnost zajištění naprosté bezpečnosti a spolehlivosti výrobků
 • neustálý tlak na snižování cen výrobků
 • celosvětově silná konkurenci
 • silná závislost na dodavatelích či odběratelích,
 • nutnost stále rozsáhlejších investic do moderních výrobních technologií
 • rostoucí požadavky na ekologičnost výrobků
 • měnící se právní prostředí a legislativní nároky

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo