en

Pojistná řešení – letecká rizika

Pro vlastníky a provozovatele letišť, letecké přepravy, výrobce letadel a leteckých součástek, poskytování služeb pro letectví a řízení letového provozu.

 

Pojištění leteckých rizik je určeno pro vlastníky a provozovatele letišť a také pro podnikatelské subjekty, které jsou oprávněné k provozování činností v kategoriích:

 • mezinárodní a domácí letecká přeprava
 • provoz letadel, vrtulníků a balónů
 • výroba letadel a leteckých komponentů
 • řízení letového provozu, poskytování služeb pro letectví atd.

 

Základní pojištění leteckých rizik zahrnuje:

 • havarijní all-risks pojištění letadel (Aircraft Hull All-Risks Insurance)
 • pojištění válečných a příbuzných rizik ve vztahu k havarijnímu pojištění letadel (Aircraft Hull War and Allied Perils Insurance)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla (Aircraft Legal Liability Insurance) ve smyslu nařízení ES 785/2004
 • pojištění válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla (Aircraft War Liability)

 

Pro subjekty působící v letecké přepravě také pojišťujeme:

 • odpovědnost výrobců letadel a leteckých výrobků (Aircraft Products Liability)
 • provádění oprav letecké techniky vč. škod způsobených vadou výrobku, dodávkami služeb souvisejících s leteckou přepravou (Products Liability)
 • odpovědnost poskytování služeb řízení letového provozu (Air Traffic Control Liability)
 • odpovědnost provozovatelů hangárů (Hangarkeepers Liability)
 • odpovědnost vlastníků a provozovatelů letišť (Airport Owners and Operators Liability)
 • odpovědnost při plnění paliva do letadel (Fuelling Liability)
 • Pojištění leteckých rizik ochrání pojištěného v případě:
 • škody na letadle způsobené nehodou nebo poškozením letadla
 • škody na zdraví, životě a majetku, způsobené pasažérům a cizím subjektům při nehodě letadla
 • škody způsobené dodáním vadného výrobku nebo poskytnutím vadné služby související s leteckým průmyslem

 

Eurovalley má na českém trhu jedinečné zkušenosti a reference v oblasti pojištění leteckých rizik.

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo