en

Pojistná řešení - Stavebnictví

Stavět můžete i bez rizika. Eurovalley je užitečným partnerem pro každého stavitele. Všechna rizika spojená s výstavbou budete mít s pojistnými programy Eurovalley pod kontrolou.

Eurovalley CONSTRUCTION se soustřeďuje na poskytování poradenství a služeb v oblasti řízení rizik a pojištění ve stavebnictví. Tým zkušených profesionálů vám připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění podle vašich individuálních potřeb a požadavků. Přidanou hodnotou jsou zkušenosti našich specialistů, kteří mají dokonalý přehled o specializovaných pojistných produktech pro stavebnictví, proto klientům navrhnou vždy nejvhodnější a nejvýhodnější pojistný produkt.

Klíčová rizika:

 • Stavební/montážní rizika (CAR/EAR) v průběhu stavby nebo montáže budovaného díla, případně i po jeho dokončení.
 • Riziko vzniku jakékoliv majetkové škody na budovaném díle, okolním majetku a vybavení stavby (například v případě poškození živly)
 • Odpovědnost za škodu všech participujících subjektů vůči třetím stranám i případný ušlý zisk investora
 • Rizika prodlení v zahájení nebo dokončení realizace
 • Profesní odpovědnost
 • Ekologická újma
 • Politická rizika a rizika terorismu
 • Přeprava
 • PPP projekty
 • Desetiletá záruka (Latent/Inherent defects)
 • Civil Engineering Completed Risks (CECR)
 • Construction bonds

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo