en

Pojistná řešení - Města a obce

Spravujete městský či obecní majetek? Specialisté Eurovalley jsou připraveni analyzovat vaše potřeby a požadavky a doporučit vám optimální řešení pojistného krytí na základě rozsáhlých zkušeností v tomto odvětví.

Veřejnoprávní subjekty, mezi něž patří i obce a města, jsou povinny řádně spravovat svůj i svěřený majetek. Zároveň jsou povinny vykonávat činnosti svěřené zákonem, včetně veřejné správy. Za podmínek daných zákonem mohou vykonávat i podnikatelské činnosti. Proto je pro nastavení optimálního pojistného krytí důležitá analýza individuálních podmínek. To je úkol pro zkušené specialisty Eurovalley.

Nechte si vypracovat nezávislý audit a zjistěte zda je vaše obec dostatečně pojištěna.

Součástí pojištění odpovědnosti by mělo být:

  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako poskytovatele sociálních služeb
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako zřizovatele městské policie
  • pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
  • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti se správou komunikací
  • pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci

Související produkty

 

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo