en

Pojistná řešení – lesnictví a zpracování dřeva

Lesnické a dřevozpracující firmy se mohou spolehnout na společnost Eurovalley při výběru a nastavení pojistných produktů, určených pro krytí všech rizik souvisejících s tímto oborem podnikání.

Společnosti působící v oboru lesnictví a zpracování dřeva jsou vystaveny především riziku poškození svého majetku v důsledku nepředvídatelných živelních škod, zejména v důsledku požáru či vichřice. Ve velmi krátkém časovém okamžiku totiž může dojít k poškození a ztrátě hodnoty, která vznikala v průběhu mnoha desítek let. Stejně tak i jeho obnova je záležitostí několika desetiletí.

Proto je pro tyto společnosti stěžejní pojištění lesů a lesních školek, které je sjednáváno jako živelní pojištění lesních porostů, zejména proti nebezpečí požáru a vichřice. Pojištění zpravidla kryje věcnou škodu na lesním porostu, může však krýt i náklady na vytěžení poškozeného porostu a na znovuzalesnění. S optimálním nastavením pojištění podle vašich potřeb vám pomůže poradenství specialistů Eurovalley.

Klíčová rizika:

  • živelní škody - vichřice, požáry
  • odcizení majetku
  • vady na technice zpracovávající dřevo
  • odpovědnostní škody

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo