en

Pojistná řešení - Odpady

Pojistíme rizika vyplývající ze zpracování odpadů a cirkulární ekonomiky.

Obor zpracování odpadů nabývá celosvětově na významu. Společnosti, které zpracovávají odpad, hledají neustále nová řešení v rámci cirkulární ekonomiky. Cílem je tak znovu využít odpadní suroviny pro výrobu produktů, které jsou neustále recyklovány a až teprve po skončení jejich životnosti spáleny nebo skládkovány.

Klíčová rizika:

  • Zvýšené požadavky na ekologizaci a recyklaci.
  • Kontaminace půdy a spodních vod.
  • Snižování podílu odpadu, který je skládkován.
  • Rostoucí využití odpadů v kogeneračních jednotkách.

Související produkty

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo