cz

Pojistná řešení - Nemovitosti a rezidenční projekty

Služby Eurovalley v oblasti pojištění nemovitostí a rezidenčních projektů jsou určené pro developery, společenstva vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a majitele bytových domů.

Pojištění nemovitostí a rezidenčních objektů je určeno pro developerské společnosti, obce a majitele bytových domů, pro občany, společenstva vlastníků bytových jednotek a bytová družstva.

Komplexní pojištění by se mělo skládat z živelního pojištění majetku, jehož účelem je krytí věcných škod na pojištěných nemovitostech a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s držbou, pronájmem nebo provozem nemovitosti. Pro volbu efektivního pojistného krytí je důležité zvolit optimální nastavení pojistných produktů podle individuálních potřeb. S návrhem nastavení vám pomůžou zkušení specialisté Eurovalley.

Klíčová rizika:

  • živelní rizika (např. požáry, vichřice)
  • ušlé nájemné
  • poškození majetku
  • poškození strojních zařízení (vzduchotechnika, výtahy)
  • odpovědnostní škody orgánů SVJ a bytových družstev

Související produkty

  • pojištění ušlého nájemného (příp. zálohových plateb na správu) v případě poškození nebo zničení pojištěné nemovitosti
  • pojištění strojů, které zajistí mimo jiné krytí škod způsobených chybou obsluhy nebo přepětím elektrického proudu
  • D&O pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů pro obchodní společnosti, bytová družstva a společenstvím vlastníků jednotek
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo