cz

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky, stejně tak jako jednotlivým škodám v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu.

V případě, že dojde k nákaze byť i jen jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zvláště v intenzivních chovech, velkochovech a u plemenných zvířat.

Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, takže o výhodnosti pojištění není pochyb. Kontaktuje specialisty na zemědělské pojištění v Eurovalley a zjistěte jaké možnosti pojištění zvířat existují právě pro váš zemědělský podnik.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo