cz

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo škodu vzniklou jiné osobě poškozením či zničením hmotné věci v souvislosti s oprávněně prováděnou činností.

Pro koho je pojištění určeno?

  • pro zaměstnance podle zákoníku práce
  • pro příslušníky vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby

Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost zaměstnance (pojištěného) za škodu, která v důsledku jeho jednání vznikne zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi. Obecná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 250 zákoníku práce. Podle § 257 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

  • škody vzniklé poškozením či zničením věcí
  • finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci
  • čisté finanční škody
  • újmy na životě a zdraví

Přiklady škod

  • zaměstnanec svou neopatrností poškodí nebo zničí služební mobil, notebook (škoda na věci)
  • zaměstnanec při řízení referentského vozidla nedá přednost v jízdě a vozidlo poškodí (škoda na věci)
  • zaměstnavatel si po dobu opravy poškozeného vozidla musí vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)

 

Podrobnější informace k pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání se dočtete zde.

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo