cz

Podle pojistných produktů:

 1. Majetkové pojištění
  1. Pojištění majetku (budovy a stavby, vybavení movitými věcmi, zásoby, peníze)
  2. Pojištění přepravy zásilek (zboží nebo vlastní majetek při přepravě)
  3. Pojištění technických rizik (pojištění strojů, pojištění elektroniky)
  4. Stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR)
 2. Odpovědnostní pojištění
  1. Pojištění odpovědnosti za škodu (škoda způsobená běžnou činností subjektu)
  2. Pojištění odpovědnosti za výrobek (tedy za škodu způsobenou výrobkem či službou)
  3. Pojištění profesní odpovědnosti (v podstatě totéž, co běžná činnost, jen je na některé profese nahlíženo jako na více rizikové, takže mají svůj individualizovaný druh pojištění, např. advokáti, lékaři, ale i IT specialisté)
  4. Pojištění statutárních orgánů a manažerů (D&O)
  5. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce, zasílatele
  6. Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií
 3. Pojištění příjmů

  1. Pojištění přerušení provozu (výpadek příjmů díky omezení provozu)
  2. Pojištění zvýšených nákladů (např. pojištění počasí)
  3. Pojištění nájemného (ušlé nájemné)
 4. Pojištění finančních rizik

  1. Neuhrazené faktury a pohledávky
  2. Finanční záruky (bondy), případně záruky pro případ úpadku agentury práce, záruky za spotřební daň, pojištění celního dluhu, pojištění finanční způsobilosti dopravce
  3. Stažení výrobku z trhu
  4. Zpronevěra a nepoctivé jednání
  5. Právní ochrana
  6. Cestovní pojištění
  7. Pojištění terorismu a únosu
  8. Pojištění ekologické újmy a environmentálních rizik
  9. Pojištění kontaminace
 5. Pojištění vozidel

  1. Povinné ručení
  2. Havarijní pojištění
  3. Doplňková pojištění (pojištění skel, asistence a půjčovného náhradního vozidla, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel, rozšíření pojištění GAP)
 6. Zemědělská pojištění

  1. Plodiny, rostliny a porosty
  2. Hospodářská zvířata
  3. Lesy
  4. Zemědělské stroje
 7. Pojištění zaměstnanců

  1. Životní pojištění a penzijní připojištění jako zaměstnanecký benefit
  2. Úrazové pojištění
  3. Zdravotní pojištění
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo