cz
Články z kategorie: Zkušenosti z praxe

Rostoucí pojistné je ukazatelem růstu klienta1.4.2020

Pokud bychom chtěli sledovat statistiku citlivosti klientů na změnu výše pojistného, museli bychom konstatovat, že 100% klientů vnímá růst pojistného negativně. Nám v Eurovalley jde především o spokojenost našich klientů a proto ukazujeme, že k navýšení ceny za pojištění dochází při důležitých změnách a událostech, takže vlastně reflektuje pozitivní změny na straně klienta. Z odborného pohledu se pak pojištění rozšiřuje tak, aby krytí bylo v případě škodní události vždy dostatečné.

Kybernetické útoky jsou reálnou hrozbou, Eurovalley zná řešení27.3.2020

Kybernetické útoky jsou reálnou hrozbou, která může poškozeného stát miliony korun a ztrátu citlivých dat. Nejčastějším cílem jsou díky vytíženosti nemocnice. Eurovalley má řešení, jak se útočníkům efektivně bránit.

Největší lustr na světě vyrobili skláři v České republice26.3.2020

Stejně jako nás těší vlastní úspěchy, jsme hrdí na to, když naši klienti odvádí výjimečnou práci. Přejete si 40 tunového skleněného draka do casina nebo podmořské svítidlo?

Obce využívají peníze za bezeškodní průběh na šití roušek24.3.2020

V rámci programu Eurovalley Specialities jsme před několika lety vytvořili divizi pojištění měst a obcí. Tyto veřejnoprávní subjekty mají svá výrazná specifika v rámci řízení rizika, rozhodovacích procesů i výběru dodavatelů, tedy i pojištění. Již v přípravné fázi tohoto programu jsme si uvědomili, že je nutné připravit samostatný produkt šitý veřejnoprávním institucím na míru.

Bezdrátový rozhlas v obcích23.2.2020

Pokud obec hledá způsob, jak prostřednictvím úřadu obce komunikovat s místními obyvateli, je bezdrátový rozhlas tou nejlepší volbou. Používá se nejen k informování rezidentů o zajímavých událostech, které se v obci budou konat, ale i k varování lidí v případě mimořádných událostí, jakými jsou požáry, havárie, povodně a další.

Jaké si vybrat pojištění odpovědnosti26.11.2019

Pojistných produktů pro podnikatele existuje celá řada. Rozhodně byste neměli zapomínat na pojištění odpovědnosti za újmu či za způsobené škody. Jaké si vybrat pojištění odpovědnosti? 

Pojištění odpovědnosti se nejčastěji týká úhrady odškodnění za újmu, z výrobní činnosti či pro případ vzniku škod, které podnikatel způsobí svou činností třetí straně. Každá firma by toto pojištění měla mít sjednané. 

Pojištění majetku a nastavení pojistných částek16.9.2019

Současná praxe ukazuje, že řada lidí, ale i firem v případě majetkové pojistné události tratí peníze kvůli podpojištění. Důvodem je raketový vzestup cen stavebních prací a také obecně stoupající cenová hladina, tedy důvody na straně ekonomického vývoje. Pokud k tomu přidáme staré pojistné smlouvy, u nichž od chvíle jejich uzavření nedošlo klientem ani jejich makléřem k aktualizaci hodnoty pojištěného majetku a úpravě pojistné částky, je taková pojistná ochrana více než nedostatečná a finanční náhrada za případnou škodu může být proti skutečnosti opravdu výrazně nižší.

Rizika zdravotnických zařízení a cenový vývoj jejich pojištění9.8.2019

Zdravotnická zařízení mají svá specifická rizika spočívající v kumulaci specifických zdravotnických zařízení a ve složitosti postupů péče o zdraví a záchranu života, kde může být jakákoliv chyba fatální.

Řízení rizik investičních projektů14.8.2018

O investicích se mluví neustále – stát jich dle některých realizuje málo, do infrastruktury jdou pomalu, za některé investiční projekty se za dramatických okolností vracejí dotace. V Eurovalley, makléřské společnosti se zaměřením na průmyslové klienty, ale o investicích uvažujeme vždy jako o nové příležitosti. A naším úkolem je, dle našeho motta, následovat klienty – investory na jakékoliv cestě a podpořit je ve zdolávání všech překážek, které se na ní vyskytnou. Za dlouhá léta naší praxe máme v oblasti investic mnoho zkušeností a o balíčku služeb, který jsme na jejich základě vypracovali, je i tento článek.

Zdroj: opojisteni.cz
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo